click for accessibility tool

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania. Pliki cookie poprawiają nawigację w witrynie, analizują korzystanie z witryny i pomagają w naszych działaniach marketingowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą stronę dotyczącą prywatności i plików cookie lub kliknij „Pokaż ustawienia”. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu.

Centrum Polityki Prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć Twoich preferencji lub urządzenia i są wykorzystywane głównie do tego, aby witryna działała zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Informacje te zazwyczaj nie identyfikują Cię bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane korzystanie z Internetu.

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poniżej znajdziesz opisy rodzajów plików cookie używanych na tej stronie oraz opcje rezygnacji, jeśli jest to preferowane. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na korzystanie z witryny i usługi, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zwykle są one ustawiane tylko w odpowiedzi na wykonane przez Ciebie czynności, które stanowią żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Prywatność i pliki cookie

Komentując wyniki, David Sleath, dyrektor naczelny, powiedział:

„SEGRO wypracowało kolejny zestaw dobrych wyników, które odzwierciedlają wysoką jakość naszego portfela i zwiększony popyt ze strony zróżnicowanej grupy najemców i inwestorów. Wraz z naszym aktywnym podejściem do zarządzania aktywami, wzrostem czynszów i dalszymi postępami w planowaniu rozwoju, czynniki te przyczyniły się do znacznego wzrostu wyceny i wzrostu zysków.

„Dokonaliśmy również istotnych postępów w zakresie naszych priorytetów Odpowiedzialnego SEGRO, wprowadzając niezbędne ramy, aby umożliwić nam wywiązywanie się z naszych długoterminowych zobowiązań, jednocześnie kontynuując współpracę z naszymi lokalnymi zespołami i partnerami, aby wprowadzić nasze podejście w nasze codzienne dzienny biznes.

„SEGRO ma dobrą pozycję, aby nadal czerpać korzyści ze strukturalnych wiatrów tylnych napędzających sektor nieruchomości przemysłowych dzięki naszemu unikalnemu portfolio najlepszych magazynów, z których dwie trzecie znajdują się na najbardziej ograniczonych podażowych rynkach miejskich, oraz godne pozazdroszczenia bank ziemi, który jest w stanie wesprzeć nasze rentowny i rozwijający się program rozwojowy. Połączenie naszej ugruntowanej paneuropejskiej, zorientowanej na klienta platformy operacyjnej oraz naszych relacji i reputacji z innymi kluczowymi interesariuszami daje nam znaczącą przewagę konkurencyjną, która dodatkowo zwiększa naszą zdolność do zabezpieczania możliwości przyszłego rozwoju”.

Najważniejsze cechy A :

  • Skorygowany zysk przed opodatkowaniem w wysokości 168 milionów funtów, o 19 procent wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem (I półrocze 2020 r.: 141 milionów funtów) . Skorygowany EPS wynosi 13,8 pensów, co oznacza wzrost o 10 procent (I półrocze 2020: 12,5 pensów).
  • Skorygowany NAV na akcję wzrósł o 12% do 909 pensów (31 grudnia 2020 r.: 814 pensów) dzięki inicjatywom z zakresu zarządzania aktywami portfela, kompresji stóp kapitalizacji, wzrostowi czynszów i naszej działalności deweloperskiej, która zapewnia 10-procentowy wzrost wyceny portfela.
  • Silny popyt najemców, nasza koncentracja na klientach i aktywne zarządzanie portfelem wygenerowały 38 milionów funtów nowych zobowiązań z tytułu czynszu zasadniczego w tym okresie , w tym 21 milionów funtów nowych umów przednajmu oraz 12-procentowy średni wzrost w zakresie przeglądów i odnowień czynszów ( Wielka Brytania: 16 proc., CE: 2 proc.
  • Dalszy wzrost w planach deweloperskich z 1,3 mln mkw. projektów w budowie lub w zaawansowanych dyskusjach na temat przednajmu, odpowiadających 96 mln GBP potencjalnego czynszu, z czego 75% zostało już wynajęte, co znacznie zmniejsza ryzyko w latach 2021-2022 rurociąg.
  • Bilans ukierunkowany na wspieranie dalszego, napędzanego rozwojem wzrostu z dostępem do ponad 1,2 miliarda funtów dostępnej płynności i niskim poziomem dźwigni finansowej odzwierciedlonym w LTV wynoszącym 21 procent na dzień 30 czerwca 2021 r. (31 grudnia 2020 r.: 24 procent).
  • Dywidenda zaliczkowa wzrosła o 7 procent do 7,4 pensa (2020: 6,9 pensa), zgodnie z naszą zwyczajową praktyką ustalania dywidendy tymczasowej na jedną trzecią poprzedniej dywidendy za cały rok.

PODSUMOWANIE FINANSOWE

6 miesięcy do
30 czerwca 2021
6 miesięcy do
30 czerwca 2020
Zmiana
procent
Skorygowany 1 zysk przed opodatkowaniem (mln GBP) 168 141 19,1
Zysk MSSF przed opodatkowaniem (mln GBP) 1413 221 -
Skorygowane 2 zarobki na akcję (w pensach) 13,8 12,5 10,4
Zysk na akcję według MSSF (w pensach) 110,3 19,5 -
Dywidenda na akcję (w pensach) 7,4 6,9 7,2
Całkowity zwrot księgowy (%) 3 13,5 4,6

30 czerwca
2021
31 gru 2020 Zmiana
procent
Wycena portfela (udział SEGRO, mln GBP) 14 446 12 995 10.2 4
Skorygowano 56 wartości aktywów netto na akcję (w pensach, rozcieńczony) 909 814 11,7
Wartość aktywów netto na akcję według MSSF (w pensach, rozwodniona) 897 809 10,9
Dług netto (udział SEGRO, mln GBP) 3092 3088
Wskaźnik kredytu do wartości z uwzględnieniem wspólnych przedsięwzięć na udział (w proc.) 21 24

1. Uzgodnienie Skorygowanego zysku przed opodatkowaniem i zysku przed opodatkowaniem według MSSF przedstawiono w Nocie 2 do skróconych informacji finansowych.
2.
Uzgodnienie Skorygowanego zysku przypadającego na jedną akcję i zysku przypadającego na jedną akcję według MSSF przedstawiono w Nocie 11 do skróconych informacji finansowych.
3.
Całkowity zwrot księgowy jest obliczany na podstawie skorygowanego NAV otwarcia i zamknięcia na akcję, dodając dywidendy wypłacone w danym okresie.
4.
Procentowa zmiana wyceny w okresie w oparciu o różnicę między wyceną otwarcia i zamknięcia dla wszystkich nieruchomości, w tym budynków w budowie i gruntu, z korektą o nakłady inwestycyjne, przejęcia i zbycia.
5.
Uzgodnienie Skorygowanej wartości aktywów netto na akcję i wartości aktywów netto na akcję według MSSF przedstawiono w nocie 11 do skróconych informacji finansowych.
6 . Skorygowana wartość aktywów netto jest zgodna z EPRA Net Tangible Assets (NTA) (patrz Tabela 4 w dodatkowych uwagach do uzgodnienia NAV).

A. Liczby przytoczone na stronach od 1 do 17 odnoszą się do udziału SEGRO, z wyjątkiem gruntów (hektarów) i powierzchni (metry kwadratowe), które są podane w 100%, chyba że zaznaczono inaczej. Więcej informacji znajduje się w Prezentacji informacji finansowych w Przeglądzie finansowym.

PERSPEKTYWY

SEGRO nadal ma dobrą pozycję do dalszego rozwoju, korzystając z unikalnego portfela aktywów i planów deweloperskich zlokalizowanych na obszarach, które są bardzo poszukiwane i gdzie podaż gruntów jest coraz mniejsza. Nasza zdolność do zapewnienia naszym klientom nowoczesnych, zrównoważonych lokali w najlepszych lokalizacjach, z których dwie trzecie znajduje się w największych miastach Europy, w połączeniu z bogatym doświadczeniem i siecią naszych lokalnych zespołów, daje nam silną przewagę konkurencyjną.

Nasze budynki można dostosować do wielu różnych zastosowań i obsługują szeroką gamę klientów i sektorów. Znaczna część popytu najemców nadal wynika ze zwiększonego korzystania z kanałów cyfrowych przez sprzedawców detalicznych i konsumentów, co z kolei napędza wzrost penetracji handlu elektronicznego i zużycia danych w całej Europie. Chociaż poziomy penetracji sprzedaży internetowej, co zrozumiałe, spadły ze swoich najwyższych poziomów po ponownym otwarciu fizycznej sprzedaży detalicznej, pozostają one znacznie wyższe niż poziomy sprzed pandemii, ponieważ bariery kulturowe zostały przezwyciężone i zmieniły się nawyki. Uważamy, że pandemia wzmocniła i przyspieszyła długoterminową tendencję do zwiększania zakupów internetowych, co nadało nowy impuls popytowi na powierzchnię.

W związku z tym wielu klientów i dostawców logistycznych ponownie kładzie nacisk na odporność łańcucha dostaw, bliskie zaopatrzenie i zaopatrzenie lokalne, lepszą obsługę klienta i efektywność kosztów lub zapasów, które napędzają zwiększony popyt na nowoczesne, dobrze zlokalizowane magazyny – zarówno miejskie, jak i duże. skrzynka. Spodziewamy się, że te tematy będą kontynuowane przez jakiś czas. Ostatnio zaobserwowaliśmy również popyt ze strony pojawiających się nowych sektorów, w tym branż kreatywnych i q-commerce (w tym dostawców szybkich dostaw żywności).

Rekordowy poziom popytu w całej Europie zaowocował niskimi wskaźnikami pustostanów, a na większości naszych rynków podaż wynosi obecnie mniej niż rok popytu. Powoduje to wzrost czynszów na naszych głównych rynkach, w szczególności na obszarach miejskich, gdzie połączenie niedoboru nowoczesnej powierzchni magazynowej, niedoboru gruntów nadających się pod zabudowę oraz zróżnicowania bazy najemców jest najbardziej rozpowszechnione.

Biorąc pod uwagę tę silną dynamikę rynku, popyt inwestorów na dobrze zlokalizowane, nowoczesne aktywa przemysłowe prawdopodobnie będzie nadal rósł, wywierając dalszą presję na wzrost wartości aktywów.

Czynniki te, w połączeniu z naszym aktywnym podejściem do zarządzania aktywami, pozwalają nam osiągać wysokie zwroty z istniejącego portfela, uzupełniane przez nasz rentowny, pozbawiony ryzyka program rozwoju, który generuje dodatkowe dochody z najmu i pozwala nam na dalszą modernizację portfela, aby pomóc naszym klienci spełniają własne wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy pewni perspektyw na pozostałą część 2021 r. i później, biorąc pod uwagę wysoki poziom popytu najemców i konkurencyjną pozycję naszej firmy, ale pozostajemy wyczuleni na zagrożenia makro, w tym na trwającą pandemię Covid-19.

Zobacz pełną informację prasową w formacie PDF.

Szczegółowe informacje na temat naszych udziałów można znaleźć w Raporcie Analizy Nieruchomości SEGRO.

Obejrzyj wywiad wideo z Davidem Sleathem, dyrektorem naczelnym.

WEBCAST/KONFERENCJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

Transmisja na żywo z prezentacji wyników będzie dostępna od 08.30 (czasu brytyjskiego) pod adresem:

https://www.investis-live.com/segro/60e718e680fc931000313c84/hy21

Funkcja telekonferencji będzie dostępna o 08:30 (czasu brytyjskiego) pod następującym numerem:
Telefoniczne:

+44 (0)800 640 6441
+44 (0) 203 936 2999

Kod dostępu: 933901
Nagranie telekonferencji będzie dostępne do 5 sierpnia 2021 r. w dniach:
Wielka Brytania

+44 (0) 203 936 3001

Kod dostępu: 713190

KALENDARZ FINANSOWY

Dzień dywidendy zaliczkowej w 2021 r. bez podziału 12 sierpnia 2021
Dzień dywidendy zaliczkowej w 2021 r. 13 sierpnia 2021
Ogłoszono cenę dywidendy tymczasowej dywidendy za 2021 r. 19 sierpnia 2021
Ostateczny termin wyborów dywidendy skryptowej 3 września 2021
Dzień wypłaty dywidendy zaliczkowej w 2021 r. 24 września 2021
Aktualizacja handlowa w trzecim kwartale 2021 r. 20 października 2021
Wyniki za rok 2021 (wstępne) 18 lutego 2022

O SEGRO

SEGRO jest brytyjskim Real Estate Investment Trust (REIT), notowanym na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i Euronext Paris oraz wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych magazynów i obiektów przemysłowych. Jest właścicielem lub zarządza 8,8 miliona metrów kwadratowych powierzchni (95 milionów stóp kwadratowych) o wartości 17,1 miliarda funtów, obsługując klientów z wielu różnych sektorów przemysłu. Jej nieruchomości znajdują się w dużych miastach i wokół nich oraz w kluczowych węzłach komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii i siedmiu innych krajach europejskich.

SEGRO od ponad 100 lat tworzy przestrzeń, w której dzieją się rzeczy niezwykłe. Od nowoczesnych magazynów typu big box, wykorzystywanych głównie w regionalnych, krajowych i międzynarodowych centrach dystrybucyjnych, po magazyny miejskie zlokalizowane w pobliżu głównych skupisk ludności i dzielnic biznesowych, zapewnia wysokiej jakości aktywa, które pozwalają prosperować swoim klientom.

Zobowiązanie do bycia siłą na rzecz dobra społecznego i środowiskowego jest integralną częścią celów i strategii SEGRO. Ramy odpowiedzialnego SEGRO skupiają się na trzech długoterminowych priorytetach, na które firma wierzy, że może wywrzeć największy wpływ: wspieranie niskoemisyjnego wzrostu, inwestowanie w lokalne społeczności i środowiska oraz pielęgnowanie talentów.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości: Niniejszy komunikat zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do oczekiwań i planów SEGRO, strategii, celów zarządu, przyszłego rozwoju i wyników, kosztów, przychodów i innych informacji o trendach. Oświadczenia te podlegają założeniom, ryzyku i niepewności. Wiele z tych założeń, zagrożeń i niepewności wiąże się z czynnikami, których SEGRO nie jest w stanie dokładnie kontrolować lub oszacować i które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki lub zmiany będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Pewne stwierdzenia zostały złożone w odniesieniu do prognozowanych zmian procesów, warunków ekonomicznych oraz aktualnego otoczenia regulacyjnego. Wszelkie wypowiedzi prognozujące składane przez lub w imieniu SEGRO opierają się na wiedzy i informacjach dostępnych Dyrektorom w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia. W związku z tym nie można zapewnić, że jakiekolwiek szczególne oczekiwania zostaną spełnione i ostrzega się, aby nie polegać nadmiernie na stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ponadto wypowiedzi prognozujące dotyczące przeszłych trendów lub działań nie powinny być traktowane jako oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości. Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu są podane na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Poza wymogami prawnymi lub regulacyjnymi (w tym zgodnie z brytyjskimi zasadami notowań oraz wytycznymi dotyczącymi ujawniania informacji i zasadami przejrzystości Urzędu Nadzoru Finansowego), SEGRO nie zobowiązuje się do aktualizowania oświadczeń dotyczących przyszłości, w tym do odzwierciedlenia jakichkolwiek nowych informacji lub zmian w zdarzeniach, warunkach lub okolicznościach, na których opiera się takie oświadczenie. Wyniki akcji w przeszłości nie mogą być traktowane jako wskazówka dotycząca przyszłych wyników. Nic w tym ogłoszeniu nie powinno być interpretowane jako oszacowanie zysków lub prognoza zysków. Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do kupna papierów wartościowych w SEGRO plc ani zaproszenia lub nakłaniania do zawarcia lub zawarcia jakiejkolwiek umowy, zobowiązania lub innej działalności inwestycyjnej.

Ani zawartość strony internetowej SEGRO, ani żadnej innej strony internetowej dostępnej za pośrednictwem hiperłączy ze strony internetowej SEGRO nie są włączone do niniejszego ogłoszenia ani nie stanowią jego części.

Budżetowy Inwestorzy
Kopiuj URL

Ta strona została przetłumaczona automatycznie.