click for accessibility tool

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania. Pliki cookie poprawiają nawigację w witrynie, analizują korzystanie z witryny i pomagają w naszych działaniach marketingowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą stronę dotyczącą prywatności i plików cookie lub kliknij „Pokaż ustawienia”. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu.

Centrum Polityki Prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć Twoich preferencji lub urządzenia i są wykorzystywane głównie do tego, aby witryna działała zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Informacje te zazwyczaj nie identyfikują Cię bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane korzystanie z Internetu.

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poniżej znajdziesz opisy rodzajów plików cookie używanych na tej stronie oraz opcje rezygnacji, jeśli jest to preferowane. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na korzystanie z witryny i usługi, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zwykle są one ustawiane tylko w odpowiedzi na wykonane przez Ciebie czynności, które stanowią żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Prywatność i pliki cookie

Wyłączenie Odpowiedzialności

Niniejsza witryna internetowa („Witryna”) jest witryną firmy SEGRO („SEGRO”, „nas” lub „my”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania z Witryny, ponieważ korzystając z Witryny wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków użytkowania w dowolnym momencie i opublikujemy tutaj wszelkie zmiany. Zaleca się regularne przeglądanie warunków użytkowania, ponieważ uznaje się, że zaakceptowałeś zmiany, jeśli będziesz nadal korzystać z Witryny po ich opublikowaniu.

Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania, nie powinieneś w żaden sposób korzystać z Witryny.

Informacje publikowane w Serwisie są dostarczane przez SEGRO oraz, tam gdzie wskazano, przez określone osoby trzecie. SEGRO dokłada wszelkich starań i środków ostrożności, aby zapewnić, że informacje publikowane w Witrynie są dokładne, gdy są publikowane i regularnie aktualizowane, ale SEGRO gwarantuje lub może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ich dokładność lub aktualność i SEGRO może zmienić informacje w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie możesz polegać na informacjach zawartych w Witrynie i potwierdzasz, że musisz podjąć odpowiednie kroki w celu zweryfikowania tych informacji przed podjęciem działań na nich.

SEGRO PUBLIKUJE WITRYNĘ „TAK JAK JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO DZIAŁANIA STRONY INTERNETOWEJ, DOKŁADNOŚCI INFORMACJI LUB PRODUKTÓW LUB USŁUG OKREŚLONYCH NA STRONIE (W ZAKRESIE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE NA MOCY ODPOWIEDNIEGO PRAWA) I W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ANI SEGRO ANI INVESTIS NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE (W TYM BEZ OGRANICZEŃ BEZPOŚREDNIA LUB POŚREDNIA UTRATA ZYSKÓW), WTÓRNE LUB WTÓRNE, KTÓRE MOŻE WYNIKAĆ Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, JAKIEKOLWIEK POWSTAŁ.

Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią zaproszenia do inwestowania w akcje lub inne papiery wartościowe lub jakiekolwiek inne produkty lub usługi lub w inny sposób nimi handlować lub zawierać umowy z SEGRO lub jakąkolwiek inną spółką. Podane informacje nie powinny być powoływane w związku z jakąkolwiek decyzją inwestycyjną. W związku z tym należy zawsze zasięgnąć odpowiedniej profesjonalnej porady.

Dotychczasowe wyniki SEGRO lub jakiejkolwiek innej firmy, o której mowa w Witrynie, nie mogą być traktowane jako wskazówka dla jej przyszłych wyników. Cena akcji i uzyskiwany z nich dochód może zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wszelkie odniesienia do jakiegokolwiek produktu lub usługi, które były lub mogą być dostarczane przez SEGRO lub jakąkolwiek inną firmę, nie stanowią obietnicy, że taki produkt lub usługa będą dostępne w dowolnym momencie. Zmiany lub ulepszenia takich produktów lub usług mogą być dokonywane w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Prawa autorskie do projektu i architektury Witryny należą do firmy SEGRO, która jest również właścicielem praw autorskich do treści publikowanych na Witrynie, chyba że w zastrzeżeniu o własności osoby trzeciej wskazano inaczej. Obrazy, znaki towarowe i marki są również chronione przez inne prawa własności intelektualnej i nie mogą być powielane ani przywłaszczane w żaden sposób bez pisemnej zgody ich właścicieli. O ile nie jest to wyraźnie zabronione w zawiadomieniu opublikowanym na dowolnej stronie, możesz wykonać kopię drukowaną takich części Witryny, jakich możesz rozsądnie wymagać do własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że do dowolnej kopii dołączone są odpowiednie informacje o prawach własności i/lub zastrzeżenia. Wszelkie inne zastosowania są zabronione.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek innej strony internetowej, z której uzyskałeś dostęp do Witryny lub do której możesz utworzyć hiperłącze ze strony internetowej i nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku tego.

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu Anglii i Walii i zgadzasz się, że sądy angielskie będą miały wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów.

W zakresie, w jakim jakakolwiek część niniejszych warunków użytkowania zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, taka część zostanie w tym zakresie oddzielona od pozostałych warunków, z których wszystkie pozostaną w pełnej mocy w dozwolonym zakresie przez prawo.

Ta strona została przetłumaczona automatycznie.