click for accessibility tool

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania. Pliki cookie poprawiają nawigację w witrynie, analizują korzystanie z witryny i pomagają w naszych działaniach marketingowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą stronę dotyczącą prywatności i plików cookie lub kliknij „Pokaż ustawienia”. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu.

Centrum Polityki Prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć Twoich preferencji lub urządzenia i są wykorzystywane głównie do tego, aby witryna działała zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Informacje te zazwyczaj nie identyfikują Cię bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane korzystanie z Internetu.

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poniżej znajdziesz opisy rodzajów plików cookie używanych na tej stronie oraz opcje rezygnacji, jeśli jest to preferowane. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na korzystanie z witryny i usługi, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zwykle są one ustawiane tylko w odpowiedzi na wykonane przez Ciebie czynności, które stanowią żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Prywatność i pliki cookie

Nasza strategia

Zdyscyplinowana alokacja kapitału

Wykorzystując naszą dogłębną wiedzę o naszych klientach i trendach wpływających na ich działalność, wybieramy rynki i aktywa, które tworzą odpowiedni kształt portfela, aktywnie zarządzamy jego składem i dostosowujemy naszą alokację kapitału zgodnie z naszą oceną cyklu nieruchomości.

Doskonałość operacyjna

Wykorzystanie naszej platformy operacyjnej do optymalizacji wydajności poprzez dedykowaną obsługę klienta, specjalistyczne zarządzanie aktywami, rozwój i efektywność operacyjną.

Efektywna struktura kapitałowa i korporacyjna

Podstaw zwroty na poziomie nieruchomości z naszego portfela za pomocą oszczędnej struktury kosztów ogólnych, najlepszych procesów opartych na technologii oraz efektywnej struktury kapitałowej i odpowiedniej dźwigni finansowej.

Odpowiedzialny SEGRO

W sposób, w jaki na co dzień zarządzamy naszą działalnością, wpisane są nasze strategiczne priorytety Odpowiedzialność SEGRO. Mają wpływ na sposób, w jaki zarządzamy naszym portfolio, jak kreujemy nową przestrzeń i jakie inwestycje wprowadzamy w nasz biznes, aby był on przygotowany na przyszłość.

Kluczowe wskaźniki efektywności

Całkowity zwrot dla akcjonariuszy (TSR)

TSR mierzy zmianę ceny naszych akcji w ciągu roku, przy założeniu, że wypłacone dywidendy są reinwestowane. Odzwierciedla to nasze zaangażowanie w zapewnianie większych zysków naszym akcjonariuszom poprzez realizację naszej strategii w perspektywie średnioterminowej. TSR to kluczowy miernik stosowany przy ustalaniu wynagrodzeń w długoterminowym programie motywacyjnym zarówno dla dyrektorów wykonawczych, jak i kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Przeczytaj o naszych wynikach TSR

Całkowity zwrot z nieruchomości (TPR)

TPR to nieuregulowany łączny dochód i zwrot kapitału z naszego portfela inwestycji stałych utrzymywanych przez cały rok. Jest to ważny miernik sukcesu naszej strategii w zakresie doboru aktywów i zarządzania nimi. MSCI Real Estate przygotowuje obliczenia, a także dostarcza referencyjne dane TPR dla podobnych nieruchomości w ich szerszym wszechświecie. Naszym celem jest osiągnięcie wyników lepszych od benchmarku w dłuższej perspektywie. Szczegółowe informacje na temat wpływu TPR na zachęty krótko- i długoterminowe znajdują się na stronach 126–128 naszego Raportu rocznego.

Przeczytaj o naszych wynikach TPR

Całkowity zwrot księgowy (TAR)

TAR to wzrost Skorygowanej NAV na akcję plus wypłacone dywidendy, wyrażony jako procent Skorygowanej NAV na akcję na dzień 31 grudnia 2022 r. Mierzy zwrot z kapitału i jest kluczowym miernikiem stosowanym przy ustalaniu wynagrodzeń w długoterminowym programie motywacyjnym dla obu dyrektorzy wykonawczy i seniorzy
menedżerowie.

Przeczytaj o wydajności naszego TAR-a

Skorygowany zysk na akcję (EPS)

Nasz skorygowany EPS odzwierciedla zyski z naszej działalności operacyjnej: dochód z wynajmu pomniejszony o koszty operacyjne, administracyjne i finansowe oraz podatek. Jest to podstawowy wyznacznik poziomu rocznej dywidendy. EPS MSSF uwzględnia wpływ zrealizowanych i niezrealizowanych zmian w wycenie naszych aktywów, które często mogą maskować podstawowe wyniki operacyjne. Uzgodnienie pomiędzy Podstawowym EPS i Skorygowanym EPS można znaleźć w Nocie 12(i) na stronie 161 naszego Raportu Rocznego.

Przeczytaj o naszych wynikach EPS

Wzrost czynszu

Podstawowy czynsz roczny zaciągnięty w ciągu roku, pomniejszony o utracone dochody
zwroty. Są dwa elementy: zwiększenie dochodów z naszych aktywów trwałych
poprzez redukcję pustostanów i podwyższanie czynszów w wyniku przedłużania umów najmu i przeglądów czynszów; oraz generowanie nowego czynszu poprzez realizację budynków na zasadzie przednajmu lub spekulacji. Czynsz z tytułu przejęcia nie jest wliczony w cenę.

Przeczytaj o wynikach wzrostu czynszów

Pożyczka do wartości (LTV)

Pożyczki jako proporcja wartości naszego portfela, łącznie z udziałami w spółkach joint venture i spółkach stowarzyszonych. Moment podejmowania decyzji inwestycyjnych i zbyć, a także zmiany wartości naszych aktywów mogą powodować wahania LTV. Uważamy, że REIT z niższą dźwignią finansową w całym cyklu oferują akcjonariuszom propozycję inwestycyjną o niższym ryzyku i mniejszej zmienności.

Przeczytaj o naszych wynikach LTV

Ta strona została przetłumaczona automatycznie.