click for accessibility tool

Tato stránka používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku.

Používáme cookies, abychom vám nabídli lepší zážitek z prohlížení. Soubory cookie zlepšují navigaci na webu, analyzují používání webu a pomáhají v našem marketingovém úsilí. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme soubory cookie, nebo změnit své preference týkající se souborů cookie, navštivte naši stránku ochrany osobních údajů a souborů cookie nebo klikněte na „Zobrazit nastavení“. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení.

Centrum zásad ochrany osobních údajů

Když navštívíte jakoukoli webovou stránku, může ukládat nebo získávat informace ve vašem prohlížeči, většinou ve formě souborů cookie. Tyto informace se mohou týkat vašich preferencí nebo vašeho zařízení a většinou se používají k tomu, aby web fungoval tak, jak očekáváte. Tyto informace vás obvykle přímo neidentifikují, ale mohou vám poskytnout personalizovanější web.

Protože respektujeme vaše právo na soukromí, níže naleznete popis typů souborů cookie používaných na tomto webu a možnosti, jak se odhlásit, pokud to preferujete. Vezměte prosím na vědomí, že blokování některých typů souborů cookie může ovlivnit vaši zkušenost s webem a službami, které jsme schopni nabídnout.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozorňoval, ale některé části webu pak nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Soukromí a soubory cookie

Zřeknutí se odpovědnosti

Tato webová stránka (dále jen „webová stránka“) je webovou stránkou společnosti SEGRO („SEGRO“, „nás“ nebo „my“).

Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky používání webové stránky, protože používáním webové stránky souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit podmínky použití a případné změny zde zveřejníme. Doporučujeme vám, abyste si pravidelně prohlíželi podmínky používání, protože pokud budete pokračovat v používání webové stránky po jejich zveřejnění, bude to považováno za přijaté.

Pokud nesouhlasíte s dodržováním těchto podmínek používání, neměli byste webovou stránku žádným způsobem používat.

Informace zveřejněné na webových stránkách poskytuje společnost SEGRO a tam, kde je to uvedeno, některé třetí strany. SEGRO vynakládá veškerou péči a preventivní opatření, aby zajistila, že informace zveřejněné na webových stránkách jsou přesné, když jsou zveřejněny a pravidelně aktualizovány, ale SEGRO zaručuje nebo může nést odpovědnost za jejich přesnost nebo aktuálnost a SEGRO může tyto informace kdykoli bez upozornění změnit. Nesmíte se spoléhat na informace na webových stránkách a berete na vědomí, že musíte podniknout příslušné kroky k ověření těchto informací, než na ně zareagujete.

SEGRO ZVEŘEJŇUJE WEBOVÉ STRÁNKY „TAK JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU WEBOVÉ STRÁNKY, PŘESNOSTI INFORMACÍ NEBO PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB UVEDENÝCH NA WEBOVÉ STRÁNCE (POKUD JAKO TAKOVÉ ZÁRUKY BÝT VYLOUČENY PODLE JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA) A V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, ANI SEGRO ANI INVESTIS NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY, AŤ UŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ), SPECLONS, BEZ OMEZENÍ, COINDSECIAL INCERTIAL, SEGRO INVESTIAL TO MŮŽE VYPLÝTAT Z POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK JAKKOLIV.

Informace obsažené na webových stránkách nejsou výzvou k investování do akcií nebo jiných cenných papírů nebo jakýchkoli jiných produktů nebo služeb nebo s nimi jinak obchodovat nebo uzavírat smlouvu se společností SEGRO nebo jakoukoli jinou společností. Na poskytnuté informace by se nemělo spoléhat v souvislosti s jakýmkoli investičním rozhodnutím. V této souvislosti byste měli vždy vyhledat vhodnou odbornou radu.

Na minulou výkonnost společnosti SEGRO nebo jakékoli jiné společnosti uvedené na webových stránkách nelze spoléhat jako na vodítko pro její budoucí výkonnost. Cena akcií a výnosy z nich odvozené mohou klesat i stoupat a investoři nemusí získat zpět původně investovanou částku.

Jakýkoli odkaz na jakýkoli produkt nebo službu, které byly nebo mohou být poskytnuty společností SEGRO nebo jakoukoli jinou společností, nepředstavují příslib, že takový produkt nebo služba bude kdykoli k dispozici. Změny nebo vylepšení těchto produktů nebo služeb mohou být prováděny kdykoli bez upozornění.

Autorská práva na design a architekturu webových stránek vlastní společnost SEGRO, která také vlastní autorská práva na obsah zveřejněný na webových stránkách, pokud není uvedeno jinak v oznámení o vlastnictví třetí strany. Obrázky, ochranné známky a značky jsou také chráněny jinými zákony o duševním vlastnictví a nesmí být žádným způsobem reprodukovány nebo přivlastňovány bez písemného souhlasu příslušných vlastníků. Není-li to výslovně zakázáno oznámením zveřejněným na jakékoli stránce, můžete si vytvořit tištěnou kopii takových částí webové stránky, kterou můžete přiměřeně požadovat pro své osobní použití, za předpokladu, že ke každé kopii jsou připojena příslušná oznámení o vlastnictví a/nebo prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Nejsme odpovědní za obsah žádné jiné webové stránky, ze které jste vstoupili na webovou stránku nebo na kterou můžete z webové stránky vytvořit hypertextový odkaz, a nemůžeme nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která vám v důsledku toho vznikne.

Tyto podmínky použití se řídí zákony Anglie a Walesu a souhlasíte s tím, že v jakémkoli sporu budou mít výhradní jurisdikci anglické soudy.

V rozsahu, v jakém bude jakákoliv část těchto podmínek použití shledána neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou jakýmkoli soudem příslušné jurisdikce, bude taková část v takovém rozsahu oddělena od zbývajících podmínek, z nichž všechny zůstanou v plné platnosti a účinnosti, jak je povoleno. podle zákona.

Tato stránka byla automaticky přeložena.