click for accessibility tool

Tato stránka používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku.

Používáme cookies, abychom vám nabídli lepší zážitek z prohlížení. Soubory cookie zlepšují navigaci na webu, analyzují používání webu a pomáhají v našem marketingovém úsilí. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme soubory cookie, nebo změnit své preference týkající se souborů cookie, navštivte naši stránku ochrany osobních údajů a souborů cookie nebo klikněte na „Zobrazit nastavení“. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení.

Centrum zásad ochrany osobních údajů

Když navštívíte jakoukoli webovou stránku, může ukládat nebo získávat informace ve vašem prohlížeči, většinou ve formě souborů cookie. Tyto informace se mohou týkat vašich preferencí nebo vašeho zařízení a většinou se používají k tomu, aby web fungoval tak, jak očekáváte. Tyto informace vás obvykle přímo neidentifikují, ale mohou vám poskytnout personalizovanější web.

Protože respektujeme vaše právo na soukromí, níže naleznete popis typů souborů cookie používaných na tomto webu a možnosti, jak se odhlásit, pokud to preferujete. Vezměte prosím na vědomí, že blokování některých typů souborů cookie může ovlivnit vaši zkušenost s webem a službami, které jsme schopni nabídnout.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozorňoval, ale některé části webu pak nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Soukromí a soubory cookie

O nás

Tyto Zásady ochrany osobních údajů pokrývají použití vašich údajů skupinou SEGRO. Subjekt skupiny SEGRO, který bude Správcem vašich údajů, bude subjekt, se kterým máte vztah. V souvislosti s používáním webových stránek www.SEGRO.com je Správcem SEGRO plc.

Jakékoli odkazy v těchto Zásadách ochrany osobních údajů na „my“, „naše“, „nás“ atd. budou interpretovány jako odkazy na příslušný subjekt Správce. Podrobnosti o všech subjektech ve skupině SEGRO jsou uvedeny na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Jaké informace uchováváme?

Budeme o vás shromažďovat, zpracovávat a ukládat osobní údaje, které budou zahrnovat:

  • vaše jméno a e-mailovou adresu, když nás kontaktujete pro informace nebo se přihlásíte k odběru naší výstražné služby na našem webu; a
  • ve vztahu k obchodním kontaktům: organizace, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a informace související s naším obchodním vztahem s vámi.

Většina informací popsaných výše pochází přímo od vás, ale některé získáváme od třetích stran, například nám mohou osobní údaje předávat zákazníci, kteří vás jako vašeho zaměstnavatele mohli určit jako svou kontaktní osobu.

Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme některé základní informace, jako je název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, které stránky jste na webu navštívili a kdy. Tyto informace používáme pouze k analýze používání našich webových stránek za účelem pomoci při zlepšování a nespojujeme je s žádnými informacemi, které lze použít k vaší identifikaci.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, používáme soubory cookie, což jsou malé informace, které jim umožňují udržovat vaše připojení k webové stránce. Tato webová stránka může používat soubory cookie ke zjišťování, jaký druh zařízení máte, za účelem co nejlepší prezentace obsahu, pro změnu jazyka a/nebo pro jiné účely. Tyto soubory cookie neshromažďují ani neukládají žádné osobně identifikovatelné informace. Používání cookies můžete odmítnout. Úplné podrobnosti o našem používání souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Jak a proč používáme vaše osobní údaje?

Vaše údaje použijeme pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme v souvislosti se službami nebo vlastnostmi, které poskytujeme. Vaše údaje použijeme například k tomu, abychom vás kontaktovali, abychom projednali naše služby a vlastnosti (a jakékoli jejich změny); reagovat na jakékoli otázky nebo obavy, které jste vznesli; vyřizování administrativních záležitostí, jako je kontaktování vás za obchodními účely; a (kde je to možné), aby se zabránilo podvodům.

Můžeme vám také poskytnout marketingové informace v souvislosti s našimi službami nebo nemovitostmi, kde jste udělili souhlas, nebo k tomu máme jiné zákonné právo a je v našem oprávněném zájmu vám takové informace poskytnout. Pokud si nepřejete být kontaktováni tímto způsobem, můžete nám to sdělit tak, že nás kontaktujete pomocí údajů uvedených na konci Zásad ochrany osobních údajů nebo pomocí možnosti „odhlásit se“ ve zprávách, které vám zašleme.

Můžeme také použít vaše údaje, abychom splnili jakoukoli zákonnou povinnost, kterou máme, v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením, nebo za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv.

Pokud jsme se při zpracování vašich osobních údajů spoléhali na své oprávněné zájmy, můžete nás kontaktovat a získat další informace, a to i v souvislosti s naším posouzením dopadu na vás.

S kým sdílíme vaše informace?

Vaše údaje budou interně sdíleny mezi našimi zaměstnanci, ale oni je použijí pouze k plnění svých povinností v souladu s výše uvedenými účely. Čas od času budeme muset sdílet vaše osobní údaje s ostatními, včetně:

  • naši profesionální poradci, jako jsou naši účetní a právní poradci, pokud požadují informace, aby nám mohli poradit;
  • naše společnosti skupiny SEGRO pro účely obchodních operací;
  • pokud nás nebo naše aktiva získá jiný subjekt, mohou být vaše informace tomuto subjektu zpřístupněny v rámci procesu due diligence, a pokud akvizice bude pokračovat, budou vaše informace převedeny tomuto subjektu; a
  • naši poskytovatelé služeb, kteří provozují naše webové stránky, nebo poskytují a podporují naše systémy správy a ukládání dat.

Vaše osobní údaje také zpřístupníme, pokud nám to ukládá zákon nebo orgánu činnému v trestním řízení.

Předávání osobních údajů mimo Spojené království a EHP?

Vaše osobní údaje budou uloženy místně vaším správcem, ale mohou být také uloženy a zálohovány na serverech umístěných mimo Spojené království a Evropský hospodářský prostor – konkrétně v Indii, když se zaregistrujete do výstražné služby, nebo v jiných zemích, kde služby přijímáme. od třetích stran.

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny od vašeho správce subjektu SEGRO ve Spojeném království (pokud se váš správce nachází v EHP) nebo od vašeho správce subjektu SEGRO v EHP (pokud se váš správce nachází ve Spojeném království), v každém případě pro účely, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Zajišťujeme, aby vaše údaje byly chráněny v každé zemi, a to buď proto, že se má za to, že země, do které jsou vaše údaje přenášeny, má odpovídající úroveň ochrany údajů (jak stanovila vláda Spojeného království (v případě převodů od britských správců SEGRO) nebo Evropskou komisí (v případě převodů od EHP SEGRO Controllers), nebo požadavkem, aby příjemce vašich údajů uzavřel standardní smluvní doložky, které byly schváleny vládou Spojeného království nebo komisí EU (podle potřeby). další informace o použití těchto doložek, můžete nás kontaktovat pomocí údajů uvedených na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Jak dlouho budeme uchovávat vaše informace?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu, která je přiměřeně nezbytná pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a pro splnění našich zákonných povinností.

Vaše údaje bezpečně vymažeme před těmito lhůtami, pokud se rozhodneme, že je již nepotřebujeme.

Vaše práva

V souvislosti s vašimi údaji máte následující práva:

Právo být informován Máte právo na to, aby vám byly poskytnuty jasné, transparentní a snadno srozumitelné informace o tom, jak vaše údaje používáme, a o vašich právech. To je důvod, proč vám poskytujeme informace v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
Právo přístupu Máte právo získat přístup ke svým údajům (pokud je zpracováváme) a dalším určitým dalším informacím (podobným těm, které jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů).
Právo na opravu Máte právo na opravu svých údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
Právo na výmaz Toto je také známé jako „právo být zapomenut“ a jednoduše řečeno vám umožňuje požádat o vymazání nebo odstranění vašich informací, pokud neexistuje žádný závažný důvod, abychom je nadále používali. Nejedná se o obecné právo na výmaz; existují výjimky.
Právo na omezení zpracování Máte právo „zablokovat“ nebo potlačit další použití vašich informací. Když je zpracování omezeno, můžeme vaše údaje stále uchovávat, ale nesmíme je dále používat. Vedeme seznamy lidí, kteří požádali o „zablokování“ dalšího použití svých informací, abychom se ujistili, že omezení bude v budoucnu dodržováno.
Právo na přenositelnost údajů Za určitých okolností máte právo získat a znovu použít své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho, pokud platí určité podmínky, máte právo na to, aby byly tyto informace předány přímo třetí straně.
Právo odvolat souhlas Pokud jste udělili souhlas s čímkoli, co děláme s vašimi osobními údaji, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat (i když pokud tak učiníte, neznamená to, že cokoli, co jsme s vašimi osobními údaji udělali s vaším souhlasem do tohoto bodu je nezákonné).

Právo vznést námitku proti zpracování

Kromě výše uvedených práv máte za určitých okolností také právo vznést námitku proti určitým typům zpracování. Zejména právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů (včetně zpracování pro přímý marketing).

Chcete-li kdykoli uplatnit kterékoli z těchto práv, můžete kontaktovat kteroukoli entitu skupiny SEGRO, která je vaším Správcem, pomocí údajů uvedených na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Dětský kodex

Ochrana soukromí malých dětí je důležitá. Naše webové stránky nejsou zaměřeny na děti mladší 16 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 16 let bez získání souhlasu rodičů. Pokud je vám méně než 16 let, pak prosím nepoužívejte ani nevstupujte na naše webové stránky kdykoli a žádným způsobem. Pokud se dozvíme, že osobní údaje byly shromážděny na našich webových stránkách od osob mladších 16 let a bez ověřitelného souhlasu rodičů, podnikneme příslušné kroky k odstranění těchto informací. Pokud jste rodič nebo opatrovník a zjistíte, že vaše dítě mladší 16 let používalo naše webové stránky, můžete nám to okamžitě oznámit na jednu z níže uvedených e-mailových adres a požádat o vymazání osobních údajů tohoto dítěte z našich systémů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme provést změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, abychom zajistili, že jsou přesné a aktuální a odrážejí veškeré změny v zákonech. Tyto zásady byly naposledy aktualizovány dne 10. března 2022.

Kontaktujte nás a podejte stížnost

Kontaktní údaje každého příslušného subjektu ve skupině SEGRO jsou uvedeny níže. Pokud máte nějaké dotazy nebo stížnosti na tyto Zásady ochrany osobních údajů nebo na to, jak nakládáme s vašimi údaji, kontaktujte nás.

SEGRO plc: dataprotection@segro.com
SEGRO Administration Limited: dataprotection@segro.com
SEGRO Belgium NV: dataprotection@segro.com
SEGRO BV: dataprotection@segro.com
SEGRO Czech Republic sro: dataprotection@segro.com
SEGRO France SA: dataprotection@segro.com
SEGRO Germany GmbH: dataprotection@segro.com
SEGRO Luxembourg S.á rl: dataprotection@segro.com
SEGRO Overseas Holdings Limited: dataprotection@segro.com
SEGRO Poland Sp zoo: dataprotection@segro.com
SEGRO Properties Limited: dataprotection@segro.com
SEGRO Spain Management SL: dataprotection@segro.com
Vailog Srl: dataprotection@segro.com

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že naše použití vašich údajů není v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za území, na kterém váš Správce působí. Kontaktní údaje na dozorové orgány jsou uvedeny níže:

SEGRO plc, SEGRO Administration Limited, SEGRO Overseas Holdings Limited, SEGRO Properties Limited – kontaktujte prosím kancelář informačního komisaře, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF
Telefon: 44 1625 545 745
E-mail: international.team@ico.org.uk

SEGRO Belgium NV – kontaktujte prosím Commission de la protection de la vie privée, Rue de la Presse 35. 1000 Bruxelles
Telefon: 32 2 274 48 00
E-mail: Commission@privacycommission.be

SEGRO BV – kontaktujte prosím Autoriteit Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 60 / PO Box 93374. 2509 AJ Den Haag/Haag
Telefon: 31 70 888 8500
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

SEGRO Czech Republic sro – kontaktujte prosím Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Telefon: 420 234 665 111
Email: posta@uoou.cz

SEGRO France SA – kontaktujte prosím Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés – CNIL, 8 rue Vivienne, CS 30223, F-75002 Paris, Cedex 02
Telefon: 33 1 53 73 22 22

SEGRO Germany GmbH – kontaktujte prosím Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Husarenstraße 30. 53117 Bonn
Telefon: 49 228 997799 0
E-mail: poststelle@bfdi.bund.de

SEGRO Luxembourg S.á rl – kontaktujte prosím Commission Nationale pour la Protection des Données. 1, avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette
Telefon: 352 2610 60 1
E-mail: info@cnpd.lu

SEGRO Poland Sp zoo – kontaktujte prosím Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

SEGRO Spain Management SL – kontaktujte prosím Agencia de Protección de Datos, C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid
Telefon: 34 91399 6200
E-mail: internacional@agpd.es

Vailog Srl – kontaktujte prosím Garante per la protezione dei dati personal, Piazza di Monte Citorio, 121, 00186 Roma
Telefon: 39 06 69677 1
E-mail: garante@garanteprivacy.it

Tato stránka byla automaticky přeložena.