Ta strona używa plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania. Pliki cookie poprawiają nawigację w witrynie, analizują korzystanie z witryny i pomagają w naszych działaniach marketingowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą stronę dotyczącą prywatności i plików cookie lub kliknij „Pokaż ustawienia”. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu.

Centrum Polityki Prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć Twoich preferencji lub urządzenia i są wykorzystywane głównie do tego, aby witryna działała zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Informacje te zazwyczaj nie identyfikują Cię bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane korzystanie z Internetu.

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poniżej znajdziesz opisy rodzajów plików cookie używanych na tej stronie oraz opcje rezygnacji, jeśli jest to preferowane. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na korzystanie z witryny i usługi, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zwykle są one ustawiane tylko w odpowiedzi na wykonane przez Ciebie czynności, które stanowią żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Prywatność i pliki cookie
 • SEGRO dostarczyło kolejny dobry zestaw wskaźników finansowych, operacyjnych i wyników portfela oraz rekordowy poziom ukończonych inwestycji, z których prawie wszystkie zostały wynajęte.
 • Skorygowany zysk przed opodatkowaniem w górę o 25,7 procent odzwierciedla naszą koncentrację na zarządzaniu klientami i portfelem (co zapewniło wysoki wskaźnik utrzymania klientów, wzrost czynszów porównywalnych i niski wskaźnik pustostanów) oraz inwestycje w ciągu roku (głównie przejęcie pełnej własności Portfolio Airport Property Partnership oraz rekordowy poziom nakładów inwestycyjnych na rozwój).
 • Skorygowany EPS o 5,9 proc. do 19,9 pensa (2016: 18,8 pensa1), uwzględniając nowe akcje wyemitowane w marcowej Emisji Praw. MSSF EPS w wysokości 98,5 pensów (2016: 51,6 pensów1), uwzględnia również wpływ 13,6% wzrostu (2016: 4,8% wzrostu) wartości naszego portfela.
 • Wskaźnik EPRA NAV na akcję wzrósł o 16,3 procent do 556 pensów (31 grudnia 2016: 478 pensów1).
 • Bilans znacząco wzmocniony przez działalność w zakresie Emisji Praw i refinansowania zadłużenia. Zakończyliśmy finansowanie 2,7 miliarda funtów dla SEGRO i SELP, zmniejszając średni koszt zadłużenia do 2,1 proc. oraz poprawiając efektywność i siłę bilansu.
 • Perspektywy przyszłych zysków poparte są 1,2 miliona mkw. projektów deweloperskich w budowie lub w zaawansowanych rozmowach przednajmu, co odpowiada prawie jednej piątej naszego obecnego portfela. Obecny plan deweloperski jest w stanie wygenerować 43 miliony funtów czynszu, co równa się zyskowi z kosztów na poziomie prawie 8 procent, z czego ponad połowa została zabezpieczona poprzez umowy przednajmu i najem przed ukończeniem. Nasz bank ziemi i grunty pod naszą kontrolą zapewniają znaczny potencjał przyszłego wzrostu.
 • Ostateczna dywidenda wzrosła o 6,1 procent do 11,35 pensów (ostateczna dywidenda 2016: 10,7 pensów1).

Komentując wyniki, David Sleath, dyrektor naczelny, powiedział:

„SEGRO osiągnął kolejny dobry zestaw wyników w 2017 r. z jednymi z najlepszych w historii wskaźników operacyjnych, popartych rekordowymi poziomami ukończonych projektów deweloperskich (z których prawie wszystkie są już wynajęte), aktywnym zarządzaniem inwestycjami i aktywami, a także dalszą wyceną portfela wzrost.

„Popyt najemców na początku 2018 r. jest silny na wszystkich naszych rynkach, a podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej pozostaje ograniczona. Perspektywy wzrostu czynszów, szczególnie w Wielkiej Brytanii, pozostają dobre, a wartości czynszów poprawiają się w naszym portfelu magazynów miejskich w Europie kontynentalnej. Apetyt inwestorów na najlepsze magazyny pozostaje niezaspokojony, przyciągnięty przez podstawy rynku pracy.

„Strukturalne czynniki napędzające popyt w naszym sektorze (urbanizacja, rozwój gospodarki cyfrowej i e-commerce) prawdopodobnie będą wspierać popyt najemców przez jakiś czas, a te, w połączeniu z naszymi nowoczesnymi, dobrze zlokalizowanymi aktywami, nasz obecny plan rozwoju a nasz bank ziemi oferuje znaczące możliwości przyszłego rozwoju”.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY FINANSOWE I OPERACYJNE 1

Zyski z wyceny w całym portfelu odzwierciedlają zarządzanie aktywami i popyt inwestorów

 • Wzrost wartości kapitału portfela o 13,6 procent (2016: 4,8 procent) spowodowany głównie 15,8 procentowym wzrostem wartości like-for-like naszego portfela w Wielkiej Brytanii (2016: 4,6 procent) i 6,2 procent w Europie kontynentalnej ( 2016: 0,6 proc. Wzrost odzwierciedla korzyści płynące z aktywnego zarządzania naszym portfelem, kompresji stóp kapitalizacji i poprawy wartości czynszów, wzmocnione zyskami z naszej działalności deweloperskiej.
 • Wartość czynszów (ERV) wzrosła o 3,1 procent. Wartość czynszów w Wielkiej Brytanii wzrosła o 3,9 procent (2016: 4,7 procent) i o 1,2 procent w Europie kontynentalnej (2016: 0,3 procent).

Silna działalność deweloperska i asset management, wsparta pozytywnymi warunkami rynkowymi

 • 19-procentowy wzrost nowego czynszu zakontraktowanego w tym okresie do 53,5 mln GBP (2016: 44,9 mln GBP), z czego 28,6 mln GBP (2016: 23,4 mln GBP) pochodzi z nowych umów przednajmu i najmu powierzchni spekulacyjnych przed ukończenie.
 • 2,6-procentowy wzrost dochodu netto z czynszów porównywalnych (wzrost o 5,1 proc. w Wielkiej Brytanii, 2,5-procentowy spadek w Europie kontynentalnej) wspomagany 9,5% wzrostem przeglądów i odnowień czynszów, głównie dzięki uchwyceniu potencjału rewersyjnego nagromadzonego w ostatnich latach lat w portfolio w Wielkiej Brytanii.
 • Niski wskaźnik pustostanów na poziomie 4,0 procent (31 grudnia 2016: 5,7 procent) i utrzymanie klientów wzrastające do 81 procent (2016: 75 procent) czynszów zagrożonych wygaśnięciem lub przerwą w obsłudze klienta, co odzwierciedla naszą koncentrację na obsłudze klienta.

Alokacja kapitału skoncentrowana na programie rozwoju i akwizycji w celu budowania skali na naszych rynkach docelowych

 • Inwestycje netto w wysokości 592 mln GBP w 2017 r. , w tym nakłady inwestycyjne na rozwój w wysokości 414 mln GBP i nabycie 50% portfela APP o wartości 1,1 mld GBP.
 • Całkowite nakłady inwestycyjne w 2018 r. ponownie mają przekroczyć 350 mln GBP.
 • 43 miliony funtów potencjalnego czynszu z obecnego planu deweloperskiego, z czego ponad połowa została zabezpieczona poprzez umowy przednajmu i najmu przed zakończeniem budowy.
 • Dalsze „krótkoterminowe” projekty przednajmu związane z czynszem w wysokości 22 mln GBP są na zaawansowanym etapie negocjacji.

Bilans wzmocniony o 2,7 miliarda funtów nowego finansowania w ciągu roku

 • 573 miliony funtów (brutto) wpływów z emisji praw w marcu zapewniło kapitał na nabycie portfela APP i dalszy rozwój.
 • W ciągu roku podpisano 2,1 miliarda funtów nowego zadłużenia dla SEGRO i SELP , spłacając droższy, mniej elastyczny dług, znacznie poprawiając naszą strukturę kapitałową, poprawiając średni koszt zadłużenia do 2,1 proc. (2016: 3,4 proc.) i średni zapadalność długu do 10,8 lat (2016: 6,2 lat).
 • Wskaźnik LTV look-through na poziomie 30 proc . (31 grudnia 2016 r.: 33 proc.).

1 Historyczne miary dotyczące zysku na akcję, dywidendy na akcję i wartości aktywów netto na akcję zostały skorygowane o współczynnik korekty premii wynoszący 1,046, aby odzwierciedlić Emisję Praw z marca 2017 r.
2
Liczby podane na stronach od 1 do 14 odnoszą się do udziału SEGRO, z wyjątkiem gruntów (hektarów) i powierzchni (metry kwadratowe), które są podane w 100 procentach, o ile nie zaznaczono inaczej. Więcej informacji znajduje się w Prezentacji informacji finansowych w Przeglądzie finansowym.

PODSUMOWANIE FINANSOWE1
Mierniki rachunku zysków i strat 2017 2016 Zmień procent
Skorygowany 2 zysk przed opodatkowaniem (mln GBP) 194,2 154,5 25,7
Zysk MSSF przed opodatkowaniem (mln GBP) 976.3 426,4 -
Skorygowane 3 zarobki na akcję (w pensach, podstawowe) 19,9 18,8 5,9
Zysk MSSF na akcję (w pensach) 98,5 51,6 -
Dywidenda na akcję (w pensach) 16,6 15,7 5,7

Miary bilansowe 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 Zmień procent
Wycena portfela (udział SEGRO, mln GBP) 8039 6,345 13,6 6
EPRA 4 5 wartość aktywów netto na akcję (w pensach, rozwodniona) 556 478 16,3
Wartość aktywów netto na akcję według MSSF (w pensach, rozwodniona) 554 480 15,4
Grupowe pożyczki netto (mln GBP) 1954 1598 -
Wskaźnik kredytu do wartości z uwzględnieniem wspólnych przedsięwzięć na udział (proc.) 30 33 -

1 Dane na akcję zostały skorygowane o współczynnik korekty premii wynoszący 1,046, aby odzwierciedlić Emisję Praw w marcu 2017 r.
2
Uzgodnienie Skorygowanego zysku przed opodatkowaniem i zysku przed opodatkowaniem według MSSF przedstawiono w Nocie 2.
3
Uzgodnienie Skorygowanego zysku przypadającego na jedną akcję i zysku przypadającego na jedną akcję według MSSF przedstawiono w Nocie 11(i).
4
Uzgodnienie między wartością aktywów netto na akcję EPRA a wartością aktywów netto na akcję według MSSF przedstawiono w Nocie 11(ii).
5
Obliczenia mierników wyników EPRA przedstawiono w notach dodatkowych do skróconych informacji finansowych.
6
Procentowa zmiana wyceny w okresie na podstawie różnicy między wyceną otwarcia i zamknięcia dla wszystkich nieruchomości, w tym budynków w budowie i gruntu, z korektą o nakłady inwestycyjne, przejęcia i zbycia.

Zobacz pełną informację prasową w formacie PDF.

Szczegółowe informacje na temat naszych udziałów można znaleźć w Raporcie Analizy Nieruchomości SEGRO.

Obejrzyj wywiad wideo z Davidem Sleathem, dyrektorem naczelnym i Soumen Das, dyrektorem finansowym.

WEBCAST/KONFERENCJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

Transmisja na żywo z prezentacji wyników będzie dostępna od godziny 09.00 (czasu brytyjskiego) pod adresem:

https://edge.media-server.com/m6/p/okpi88oo

Transmisja internetowa będzie dostępna do odtworzenia na stronie SEGRO pod adresem: http://www.segro.com/investors do końca dnia roboczego.

Funkcja telekonferencji będzie dostępna o godzinie 09:00 (czasu brytyjskiego) pod następującym numerem:
Telefoniczne: +44 (0)330 336 9411
Kod dostępu: 6261992
Nagranie telekonferencji będzie dostępne do 23 lutego 2018 r. w dniach:
Wielka Brytania i międzynarodowe: +44 (0)20 7660 0134
Kod dostępu: 6261992

Wywiad wideo z Davidem Sleathem, dyrektorem naczelnym, omawiający wyniki, jest już dostępny do obejrzenia www.segro.com wraz z niniejszym ogłoszeniem, Raportem Analizy Nieruchomości 2017 oraz innymi informacjami o SEGRO.

KALENDARZ FINANSOWY

Ostateczna data dywidendy w 2017 r 22 marca 2018
Ostateczny dzień ustalenia prawa do dywidendy w 2017 r. 23 marca 2018
Ogłoszenie ostatecznej ceny dywidendy za 2017 r. 29 marca 2018
Ostateczny termin wypłaty dywidendy za 2017 r. 3 maja 2018
Aktualizacja handlowa w pierwszym kwartale 2018 18 kwietnia 2018
Wyniki za półrocze 2018 26 lipca 2018

O SEGRO

SEGRO to UK Real Estate Investment Trust (REIT) oraz wiodący właściciel, zarządca i deweloper nowoczesnych magazynów i lekkich obiektów przemysłowych. Jest właścicielem lub zarządza 6,7 miliona metrów kwadratowych powierzchni (72 miliony stóp kwadratowych) o wartości ponad 9 miliardów funtów, obsługując klientów z wielu różnych sektorów przemysłu. Jej nieruchomości znajdują się w dużych miastach i wokół nich oraz w kluczowych węzłach komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii i dziewięciu innych krajach europejskich.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości: Niniejszy komunikat zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do oczekiwań i planów SEGRO, strategii, celów zarządu, przyszłego rozwoju i wyników, kosztów, przychodów i innych informacji o trendach. Oświadczenia te podlegają założeniom, ryzyku i niepewności. Wiele z tych założeń, zagrożeń i niepewności wiąże się z czynnikami, których SEGRO nie jest w stanie dokładnie kontrolować lub oszacować i które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki lub zmiany będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Pewne stwierdzenia zostały złożone w odniesieniu do prognozowanych zmian procesów, warunków ekonomicznych oraz aktualnego otoczenia regulacyjnego. Wszelkie wypowiedzi prognozujące składane przez lub w imieniu SEGRO opierają się na wiedzy i informacjach dostępnych Dyrektorom w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia. W związku z tym nie można zapewnić, że jakiekolwiek szczególne oczekiwania zostaną spełnione, a akcjonariusze SEGRO są ostrzegani przed nadmiernym poleganiem na stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ponadto wypowiedzi prognozujące dotyczące przeszłych trendów lub działań nie powinny być traktowane jako oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości. Poza wymogami prawnymi lub regulacyjnymi (w tym zgodnie z Wytycznymi i Zasadami Przejrzystości Urzędu ds. Postępowania Finansowego), SEGRO nie zobowiązuje się do aktualizowania stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian w zdarzeniach, warunkach lub okolicznościach, w których takie oświadczenie jest na podstawie. Wyniki akcji w przeszłości nie mogą być traktowane jako wskazówka dotycząca przyszłych wyników. Nic w tym ogłoszeniu nie powinno być interpretowane jako prognoza zysków.

Ani zawartość strony internetowej SEGRO, ani żadnej innej strony internetowej dostępnej za pośrednictwem hiperłączy ze strony internetowej SEGRO nie są włączone do niniejszego ogłoszenia ani nie stanowią jego części.

Budżetowy Inwestorzy
Kopiuj URL

Ta strona została przetłumaczona automatycznie.