click for accessibility tool

Tato stránka používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku.

Používáme cookies, abychom vám nabídli lepší zážitek z prohlížení. Soubory cookie zlepšují navigaci na webu, analyzují používání webu a pomáhají v našem marketingovém úsilí. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme soubory cookie, nebo změnit své preference týkající se souborů cookie, navštivte naši stránku ochrany osobních údajů a souborů cookie nebo klikněte na „Zobrazit nastavení“. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení.

Centrum zásad ochrany osobních údajů

Když navštívíte jakoukoli webovou stránku, může ukládat nebo získávat informace ve vašem prohlížeči, většinou ve formě souborů cookie. Tyto informace se mohou týkat vašich preferencí nebo vašeho zařízení a většinou se používají k tomu, aby web fungoval tak, jak očekáváte. Tyto informace vás obvykle přímo neidentifikují, ale mohou vám poskytnout personalizovanější web.

Protože respektujeme vaše právo na soukromí, níže naleznete popis typů souborů cookie používaných na tomto webu a možnosti, jak se odhlásit, pokud to preferujete. Vezměte prosím na vědomí, že blokování některých typů souborů cookie může ovlivnit vaši zkušenost s webem a službami, které jsme schopni nabídnout.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozorňoval, ale některé části webu pak nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Soukromí a soubory cookie

V komentáři k výsledkům David Sleath, generální ředitel, řekl:

„Společnost SEGRO dosáhla v roce 2020 dalších silných finančních výsledků s rekordními pronájmy taženými naším zaměřením na zákazníky a rostoucí poptávkou po prvotřídních průmyslových nemovitostech ze strany široké klientské základny.

„Pandemie posílila význam efektivních a odolných distribučních sítí pro usnadnění poskytování široké škály zboží a služeb, což vedlo ke zvýšené poptávce po skladových prostorech. Rok 2020 zaznamenal pro SEGRO rekordní úroveň investic, protože se snažíme využít těchto příznivých trendů, což nám dává důvěru v naši schopnost řídit další růst příjmů z pronájmu, zisků a dividend v nadcházejících letech.

„Také jsme přezkoumali, zpochybnili a obnovili náš přístup k udržitelnosti. Dnes znovu spouštíme náš rámec Responsible SEGRO se třemi dlouhodobými prioritami, které nastiňují náš závazek vůči společnosti a staví nás k tomu, abychom skutečně naplnili náš Cíl „vytvořit prostor, který umožňuje dít se mimořádné věci“.

Hlavní body A :

 • Upravený zisk před zdaněním ve výši 296,5 milionu GBP vzrostl o 10,8 procenta ve srovnání s předchozím rokem (2019: 267,5 milionu GBP). Upravený EPS je 25,4 pencí (2019: 24,4 pencí).
 • Upravená NAV na akcii vzrostla o 16,3 procenta na 814 pencí (2019: 700 pencí), především díky 10,3procentnímu nárůstu ocenění portfolia v důsledku správy aktiv, naší developerské činnosti a komprese výnosů.
 • Rekordní výkon v oblasti leasingu a správy aktiv s 77,9 miliony GBP nového hlavního nájemného v roce 2020 , včetně 41,1 milionu GBP nových předpronájmů.
 • Čistá kapitálová investice ve výši 1,3 miliardy GBP prostřednictvím akvizic klíčových strategických aktiv, rozvojových projektů a nákupů pozemků.
 • Krátkodobé vyhlídky na zisk podložené 1,2 miliony m2 developerských projektů ve výstavbě nebo v pokročilých předpronájmech, což se rovná 81 milionům GBP potenciálního nájemného, z čehož 75 procent bylo předpronajato, což výrazně snižuje riziko plynovodu na rok 2021 .
 • Více než 1 miliarda GBP nového kapitálového a dluhového financování , které pomáhá posílit rozvahu pro další růst vedený rozvojem. LTV ve výši 24 procent k 31. prosinci 2020.
 • Dividenda za celý rok 2020 se zvýšila o 6,8 procenta na 22,1 pence (2019: 20,7 pence). Konečná dividenda se zvýšila o 5,6 procenta na 15,2 pence (2019: 14,4 pence).

OPĚTOVNÉ SPUŠTĚNÍ NÁŠHO ODPOVĚDNÉHO SEGRO RÁMCE: NOVÉ OBLASTI ZAMĚŘENÍ A ambicióznější CÍLE

Dnes také znovu spouštíme náš rámec Responsible SEGRO se třemi novými oblastmi dlouhodobého zaměření, kde věříme, že můžeme mít největší obchodní, environmentální a sociální dopad a kde si stanovujeme náročné a ambiciózní cíle.

 • Budeme prosazovat nízkouhlíkový růst a do roku 2030 budeme čistý uhlíkově neutrální díky změnám v naší developerské činnosti a provozu našich stávajících budov.
 • Budeme investovat do našich místních komunit a prostředí prostřednictvím vytváření a implementace komunitních investičních plánů pro každý klíčový trh v našem portfoliu. Ty se zaměří na podporu místního podnikání a ekonomiky, rozvoj příležitostí k odborné přípravě a zaměstnání a zlepšení místního prostředí.
 • Budeme vychovávat talenty a budeme poskytovat zdravé a podpůrné pracovní prostředí, rozvíjet naplňující a odměňující kariéry, podporovat inkluzivní kulturu a budovat rozmanitější pracovní sílu.

FINANČNÍ SHRNUTÍ

Metriky výkazu zisku a ztráty 2020 2019 Změna
procento
Upravený 1 zisk před zdaněním (mil. GBP) 296,5 267,5 10.8
Zisk před zdaněním podle IFRS (mil. GBP) 1 464,1 902,0 62,3
Upravené 2 zisky na akcii (pence) 25.4 24.4 4.1
IFRS zisk na akcii (pence) 124,1 79,3 56,5
Dividenda na akcii (pence) 22.1 20.7 6.8

Metriky rozvahy 31. prosince 2020 31. prosince 2019 Změna
procento
Ocenění portfolia (akcie SEGRO, £ mil.) 12 995 10 251 10.3 3
Upravená 4 5 čistá hodnota aktiv na akcii (pence, zředěno) 814 700 16.3
IFRS čistá hodnota aktiv na akcii (pence, zředěný) 809 697 16.1
Čistý dluh (podíl SEGRO £ mil.) 2,325 1,811 -
Poměr úvěru k hodnotě včetně společných podniků na akcii (v procentech) 24 24 -

1 . Odsouhlasení mezi upraveným ziskem před zdaněním a ziskem před zdaněním podle IFRS je uvedeno v poznámce 2 ke zkráceným finančním informacím.
2 . Odsouhlasení mezi upraveným ziskem na akcii a ziskem na akcii podle IFRS je uvedeno v poznámce 11 ke zkráceným finančním informacím.
3 . Procentuální pohyb ocenění během období na základě rozdílu mezi počátečním a konečným oceněním všech nemovitostí včetně budov ve výstavbě a pozemků, upravených o investiční výdaje, akvizice a prodeje.
4 . Odsouhlasení mezi upravenou hodnotou čistých aktiv na akcii a hodnotou čistých aktiv na akcii podle IFRS je uvedeno v poznámce 11 ke zkráceným finančním informacím.
5 . Upravená čistá hodnota aktiv je v souladu s EPRA Net Tangible Assets (NTA), která byla zavedena pro účetní období počínaje 1. lednem 2020 (viz tabulka 5 v Doplňujících poznámkách pro sesouhlasení NAV). Upravená čistá hodnota aktiv k 31. prosinci 2019 byla přepracována, aby byla v souladu s definicí EPRA NTA. Výpočty pro měření výkonnosti EPRA jsou uvedeny v Doplňkových poznámkách ke zkráceným finančním informacím.

A Čísla uvedená na stranách 1 až 19 se týkají podílu společnosti SEGRO, s výjimkou pozemků (hektarů) a prostoru (metrů čtverečních), které jsou uváděny ve výši 100 procent, pokud není uvedeno jinak. Další podrobnosti naleznete ve výkazu Prezentace finančních informací ve Finančním přehledu.

FINANČNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPOKLADY

Silné zisky z ocenění tažené růstem hodnoty nájemného, vývojovými zisky, kompresí výnosů a aktivní správou aktiv stálého portfolia.

 • Přebytek z ocenění portfolia ve výši 10,3 procenta způsobený 9,2% nárůstem podobné hodnoty našeho portfolia ve Spojeném království (2019: 2,5 procenta) a 10,2 procenta v kontinentální Evropě (2019: 13,5 procenta).
 • 2,5% nárůst hodnoty nájemného v celém portfoliu (Velká Británie: 3,1 procenta, kontinentální Evropa: 1,5 procenta)

Portfolio těží ze zvýšené poptávky zákazníků po moderních skladových prostorech a zároveň se ukázalo jako odolné vůči dopadům pandemie.

 • 18,3% nárůst anualizovaných nových nájemných závazků během období na 77,9 milionu GBP (2019: 65,8 milionu GBP) , z čehož 41,1 milionu GBP (2019: 33,2 milionu GBP) pochází z nového vývoje.
 • 2,1% stejný růst čistého příjmu z nájmů (0,9% ve Spojeném království, 4,3% v kontinentální Evropě) podpořený průměrným 19,1% nárůstem revizí a obnov nájmů. Čísla ve Spojeném království zahrnují významný dopad konečného přeřazení na pronájem v nákladním centru Heathrow.
 • Míra neobsazenosti zůstává nízká na 3,9 procenta (31. prosince 2019: 4,0 procenta) a retence zákazníků vysoká na 86 procentech (2019: 88 procent), kvůli zvýšené poptávce po prostoru v našem vysoce kvalitním, dobře umístěném portfoliu a zaměření na vynikající zákaznický servis, který je součástí naší platformy.

Růst nájemného prostřednictvím aktivního developerského potrubí s významnými přírůstky do pozemkové banky zajišťuje příležitosti pro další růst.

 • 835 900 m2 dokončených staveb během roku 2020 , což může potenciálně přidat 47 milionů GBP na nájemném, z čehož 39 milionů GBP bylo zajištěno. Zaměřujeme se na BREEAM „Vynikající“ nebo „Velmi dobrý“ (nebo místní ekvivalent) na 93 procent způsobilých dokončení.
 • 54 milionů liber potenciálního nájemného ze současného developerského projektu, z čehož 66 procent bylo zajištěno. Dalších 27 milionů liber potenciálního nájemného z „krátkodobých“ předpronajatých projektů, které jsou v pokročilé fázi vyjednávání.
 • Během období na klíčových trzích bylo do naší pozemkové banky přidáno 286 milionů GBP .

Čistá investice ve výši 1,3 miliardy GBP do pozice podniku, aby mohl reagovat na zrychlení strukturálních faktorů.

 • 603 milionů GBP akvizice aktiv na klíčových strategických trzích a také 817 milionů GBP investovaných do investičních výdajů na rozvoj, infrastruktury a pozemků. Částečně kompenzováno prodejem aktiv a pozemků ve výši 139 milionů GBP.
 • Investice na rozvoj pro rok 2021, včetně infrastruktury, by měly přesáhnout 700 milionů liber.

Silná rozvaha poskytuje významnou kapacitu pro investice pro budoucí růst.

 • SEGRO je i nadále náležitě a efektivně financováno. Průměrné náklady dluhu zůstávají atraktivní na 1,6 procenta (2019: 1,7 procenta), s dlouhou průměrnou splatností dluhu 9,9 roku (2019: 10,0 let) a nízkým ukazatelem LTV ve výši 24 procent (31. prosince 2019: 24 procento).
 • Umístění vlastního kapitálu ve výši 680 milionů GBP bylo dokončeno v červnu 2020 a vydání 450 milionů EUR amerických dluhopisů Private Placement zajišťuje, že rozvaha je umístěna pro další růst vedený rozvojem.
 • SEGRO má k dispozici hotovost a dostupná zařízení ve výši 1,2 miliardy GBP.

Zobrazit celou tiskovou zprávu ve formátu PDF.

Úplné podrobnosti o našich držbách lze nalézt ve zprávě SEGRO Property Analysis Report.

WEBOVÉ VYSÍLÁNÍ / KONFERENČNÍ VÝZVA PRO INVESTORY A ANALYTKY

Živý webový přenos prezentace výsledků bude k dispozici od 08:30 (britského času) na adrese:

https://edge.media-server.com/mmc/p/f45hpvpp

Webcast bude k dispozici pro přehrání na webových stránkách společnosti SEGRO na adrese: http://www.segro.com/investors do konce podnikání.

Zařízení pro konferenční hovory bude k dispozici v 8:30 (britského času) na následujícím čísle:
Vytočit: +44 (0)2071 928 338
Přístupový kód: 2663737
Zvukový záznam konferenčního hovoru bude k dispozici do 21. února 2020 na:
Spojené království a mezinárodní: +44 (0)3333 009785
Přístupový kód: 2663737

Videorozhovor s Davidem Sleathem, generálním ředitelem, který diskutuje o výsledcích, bude k dispozici ke shlédnutí na www.segro.com spolu s tímto oznámením, zprávou o analýze majetku za celý rok 2020 a dalšími informacemi o společnosti SEGRO.

FINANČNÍ KALENDÁŘ

Datum konečné dividendy 2020 ex-div 18. března 2021
Konečný rozhodný den pro dividendu 2020 19. března 2021
Byla oznámena konečná cena dividendy pro rok 2020 25. března 2021
Konečný termín výplaty dividendy 2020 4. května 2021
Aktualizace obchodování za první čtvrtletí roku 2021 22. dubna 2021
Výsledky za pololetí 2021 (prozatímní) 29. července 2021

O SEGRO

SEGRO je britský realitní investiční fond (REIT), kotovaný na londýnské burze cenných papírů a Euronext Paris, a je předním vlastníkem, správcem a developerem moderních skladů a průmyslových nemovitostí. Vlastní nebo spravuje 8,8 milionů čtverečních metrů prostoru (95 milionů čtverečních stop) v hodnotě 15,3 miliardy GBP a slouží zákazníkům z celé řady průmyslových odvětví. Její nemovitosti se nacházejí ve velkých městech a jejich okolí a na klíčových dopravních uzlech ve Spojeném království a v sedmi dalších evropských zemích.

Již více než 100 let SEGRO vytváří prostor, který umožňuje dít se mimořádné věci. Od moderních velkokapacitních skladů, které se používají především pro regionální, národní a mezinárodní distribuční centra, až po městské sklady v blízkosti hlavních populačních center a obchodních čtvrtí, poskytuje vysoce kvalitní aktiva, která svým zákazníkům umožňují prosperovat.

Výhledová prohlášení: Toto oznámení obsahuje určitá výhledová prohlášení s ohledem na očekávání a plány společnosti SEGRO, strategii, cíle managementu, budoucí vývoj a výkonnost, náklady, výnosy a další informace o trendech. Tato prohlášení podléhají předpokladům, riziku a nejistotě. Mnohé z těchto předpokladů, rizik a nejistot se týkají faktorů, které společnost SEGRO nedokáže přesně kontrolovat nebo odhadovat a které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky nebo vývoj budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny v těchto výhledových prohlášeních. Některá prohlášení byla učiněna s odkazem na předpokládané změny procesů, ekonomické podmínky a současné regulační prostředí. Jakákoli výhledová prohlášení učiněná společností SEGRO nebo jejím jménem jsou založena na znalostech a informacích dostupných ředitelům k datu tohoto oznámení. V souladu s tím nelze poskytnout žádné ujištění, že budou splněna jakákoli konkrétní očekávání, a varujeme vás, abyste se příliš nespoléhali na výhledová prohlášení. Výhledová prohlášení týkající se minulých trendů nebo aktivit by navíc neměla být brána jako vyjádření toho, že takové trendy nebo aktivity budou pokračovat i v budoucnu. Informace obsažené v tomto oznámení jsou poskytovány k datu tohoto oznámení a mohou se bez upozornění změnit. SEGRO se nezavazuje aktualizovat výhledová prohlášení, včetně jakýchkoli nových informací nebo změn, než v souladu se svými právními nebo regulačními povinnostmi (včetně podle britských pravidel kotace a pokynů pro zveřejňování a pravidel transparentnosti úřadu Financial Conduct Authority). v událostech, podmínkách nebo okolnostech, na kterých je takové prohlášení založeno. Na výkonnost akcií v minulosti nelze spoléhat jako na vodítko pro budoucí výkonnost. Nic v tomto oznámení by nemělo být vykládáno jako odhad zisku nebo prognóza zisku. Informace v tomto oznámení nepředstavují nabídku k prodeji nebo výzvu k nákupu cenných papírů v SEGRO plc ani výzvu či pobídku k uzavření nebo uzavření jakékoli smlouvy nebo závazku nebo jiných investičních aktivit.

Ani obsah webových stránek SEGRO, ani žádné jiné webové stránky přístupné pomocí hypertextových odkazů z webových stránek SEGRO nejsou začleněny do tohoto oznámení ani nejsou jeho součástí.

Finanční investoři
Kopírovat URL

Tato stránka byla automaticky přeložena.