click for accessibility tool

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania. Pliki cookie poprawiają nawigację w witrynie, analizują korzystanie z witryny i pomagają w naszych działaniach marketingowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą stronę dotyczącą prywatności i plików cookie lub kliknij „Pokaż ustawienia”. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu.

Centrum Polityki Prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć Twoich preferencji lub urządzenia i są wykorzystywane głównie do tego, aby witryna działała zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Informacje te zazwyczaj nie identyfikują Cię bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane korzystanie z Internetu.

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poniżej znajdziesz opisy rodzajów plików cookie używanych na tej stronie oraz opcje rezygnacji, jeśli jest to preferowane. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na korzystanie z witryny i usługi, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zwykle są one ustawiane tylko w odpowiedzi na wykonane przez Ciebie czynności, które stanowią żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Prywatność i pliki cookie

David Sleath, dyrektor naczelny, powiedział:

„Nasza działalność miała mocny początek roku z ciągłym popytem ze strony szerokiego grona klientów, co pozwoliło nam uchwycić dalszy wzrost czynszów dzięki przeglądom czynszów i ponownemu wynajmowaniu powierzchni. Znacząco zwiększyliśmy nasz plan rozwoju w dużej mierze przednajmu i zabezpieczyliśmy przyszłe możliwości rozwoju na niektórych z naszych najbardziej ograniczonych podaży rynków miejskich poprzez zakup gruntów, a także aktywa generujące dochód ze średnioterminowym potencjałem przebudowy.

„Nadal monitorujemy tragiczne wydarzenia rozgrywające się na Ukrainie, oferując wsparcie humanitarne dzięki wysiłkom naszego polskiego zespołu oraz poprzez darowizny na rzecz odpowiednich organizacji humanitarnych. Nie było bezpośrednich skutków inwazji na naszą działalność, jednak zwiększyła ona łańcuch dostaw w budownictwie i presję inflacyjną. Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami budowlanymi, aby zminimalizować wpływ na nasz program rozwoju. Jednocześnie spodziewamy się, że presja ta jeszcze bardziej zaostrzy nierównowagę podaży i popytu na aktywa przemysłowe i wywrze dalszą presję na wzrost czynszów w naszym portfelu.

„Sektor przemysłowy nadal korzysta z bardzo wspierających i długoterminowych strukturalnych wiatrów bocznych, które prowadzą do utrzymującego się silnego popytu wśród najemców i inwestorów, pomimo wyzwań, przed którymi stoi świat. Jesteśmy wyczuleni na bieżące ryzyko geopolityczne i makroekonomiczne, ale pozostajemy pewni perspektyw dla naszej działalności w 2022 roku i później.”

Kalendarz finansowy
Wyniki półroczne 2022 zostaną opublikowane w czwartek 28 lipca 2022.


PODSUMOWANIE OPERACYJNE I KLUCZOWE WSKAŹNIKI

ZARZĄDZANIE AKTYWNYMI AKTYWAMI ZWIĘKSZAJĄCE WZROST CZYNSZÓW I ROLA CZYNSZÓW ( patrz Załącznik 1 ):

Dobry postęp w uchwyceniu skumulowanych rewersji w portfelu poprzez przeglądy i odnowienia czynszów oraz utrzymujące się dobre wyniki najmu.

I kwartał 2022 r I kwartał 2021 r
Całkowity nowy czynsz bazowy 2 podpisany w tym okresie (mln GBP) 25 18
Umowy przednajmu podpisane w tym okresie (w mln GBP) 11 11
Wzrost na przeglądach i odnowieniach czynszów (%) 23 12
Wskaźnik pustostanów (%) 3,3 4.4
Utrzymanie klientów (%) 79 82

DALSZE PRZEJĘCIA W CELU ZABEZPIECZENIA POTENCJALNEGO ROZWOJU W PRZYSZŁOŚCI:

Inwestycje kapitałowe w dalszym ciągu koncentrują się na rozwoju i nabywaniu aktywów z możliwością przyszłego wzrostu, a także na pozyskiwaniu gruntów i aktywów o krótkoterminowych dochodach i potencjale przebudowy w celu poszerzenia naszej linii deweloperskiej. Nakłady inwestycyjne na 2022 r., w tym infrastruktura, mają wynieść ok. 700 mln GBP.

I kwartał 2022 r I kwartał 2021 r
Zakończenia rozwoju:
– Powierzchnia ukończona (mkw, po 100%) 121 900 14 200
– Potencjalny czynsz (mln GBP, udział) (czynsz zabezpieczony, %) 3 (100) 1 (86)
Obecny potencjalny czynsz w planach deweloperskich (mln GBP) (czynsz zabezpieczony, %) 73 (63) 67 (71)
Potencjalny czynsz najmu w najbliższym okresie (mln GBP) 35

BILANS USTANOWIONY W CELU WSPIERANIA DALSZEGO WZROSTU OPARTEGO NA ROZWOJU

Emisja zielonych obligacji o wartości 1,15 miliarda euro w tym okresie przy mieszanym kuponie wynoszącym 1,5 procent pomogła wzmocnić bilans i utrzymać niski średni koszt zadłużenia.

31 marca 2022 31 grudnia 2021
Dług netto (mld GBP) 4.4 4.2
Koszt długu (%) 1,6 1,5
LTV 4 (%) 24 23
Gotówka i dostępne obiekty (mld GBP) 1,9 1,1

1 W tym zestawieniu powierzchnia jest podana na 100 procent, podczas gdy dane finansowe odzwierciedlają udział SEGRO we wspólnych przedsięwzięciach. Dane finansowe są podane za okres do 31 marca lub na dzień 31 marca, chyba że wskazano inaczej. Zastosowany kurs wymiany wynosi 1,19 EUR:1 GBP na dzień 31 marca 2022 r.
2 Czynsz bazowy to roczny czynsz przechodni brutto należny w ujęciu rocznym po wygaśnięciu zachęt, takich jak okresy bezczynszowe.
3 Obejmuje zarówno aktywa, jak i grunty
4 Na podstawie wartości na dzień 31 grudnia 2021 r., skorygowanych o przejęcia, sprzedaż i inne nakłady inwestycyjne w pierwszym kwartale.

Ani zawartość strony internetowej SEGRO, ani żadnej innej strony internetowej dostępnej za pośrednictwem hiperłączy ze strony internetowej SEGRO nie są włączone do niniejszego ogłoszenia ani nie stanowią jego części.

Wypowiedzi prognozujące:

Niniejszy komunikat zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do oczekiwań i planów SEGRO, strategii, celów zarządu, przyszłego rozwoju i wyników, kosztów, przychodów i innych informacji o trendach. Wszystkie stwierdzenia inne niż fakty historyczne są lub mogą być uważane za stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłych oczekiwań, a wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości podlegają założeniom, ryzyku i niepewności. Wiele z tych założeń, zagrożeń i niepewności wiąże się z czynnikami, których SEGRO nie jest w stanie dokładnie kontrolować lub oszacować i które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki lub zmiany będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Pewne stwierdzenia zostały złożone w odniesieniu do prognozowanych zmian procesów, warunków ekonomicznych oraz aktualnego otoczenia regulacyjnego. Wszelkie wypowiedzi prognozujące składane przez lub w imieniu SEGRO opierają się na wiedzy i informacjach dostępnych Dyrektorom w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia. W związku z tym nie można zapewnić, że jakiekolwiek szczególne oczekiwania zostaną spełnione i ostrzega się, aby nie polegać nadmiernie na stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ponadto wypowiedzi prognozujące dotyczące przeszłych trendów lub działań nie powinny być traktowane jako oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości. Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu są podane na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Poza wymogami prawnymi lub regulacyjnymi (w tym zgodnie z brytyjskimi zasadami notowań oraz wytycznymi dotyczącymi ujawniania informacji i zasadami przejrzystości Urzędu Nadzoru Finansowego), SEGRO nie zobowiązuje się do aktualizowania oświadczeń dotyczących przyszłości, w tym do odzwierciedlenia jakichkolwiek nowych informacji lub zmian w zdarzeniach, warunkach lub okolicznościach, na których opiera się takie oświadczenie. Wyniki akcji w przeszłości nie mogą być traktowane jako wskazówka dla przyszłych wyników. Nic w tym ogłoszeniu nie powinno być interpretowane jako oszacowanie zysków lub prognoza zysków. Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do kupna papierów wartościowych w SEGRO plc ani zaproszenia lub nakłaniania do zawarcia lub zawarcia jakiejkolwiek umowy, zobowiązania lub innej działalności inwestycyjnej.

Ani zawartość strony internetowej SEGRO, ani żadnej innej strony internetowej dostępnej za pośrednictwem hiperłączy ze strony internetowej SEGRO nie są włączone do niniejszego ogłoszenia ani nie stanowią jego części.

O SEGRO

SEGRO jest brytyjskim Real Estate Investment Trust (REIT), notowanym na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i Euronext Paris oraz wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych magazynów i obiektów przemysłowych. Jest właścicielem lub zarządza 9,6 miliona metrów kwadratowych powierzchni (103 miliony stóp kwadratowych) o wartości 21,3 miliarda funtów, obsługując klientów z różnych sektorów przemysłu. Jej nieruchomości znajdują się w dużych miastach i wokół nich oraz w kluczowych węzłach komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii i siedmiu innych krajach europejskich.

SEGRO od 100 lat tworzy przestrzeń, w której dzieją się rzeczy niezwykłe. Od nowoczesnych magazynów typu big box, wykorzystywanych głównie w regionalnych, krajowych i międzynarodowych centrach dystrybucyjnych, po magazyny miejskie zlokalizowane w pobliżu głównych skupisk ludności i dzielnic biznesowych, zapewnia wysokiej jakości aktywa, które pozwalają prosperować swoim klientom.

Zobowiązanie do bycia siłą na rzecz dobra społecznego i środowiskowego jest integralną częścią celów i strategii SEGRO. Ramy odpowiedzialnego SEGRO skupiają się na trzech długoterminowych priorytetach, na które firma wierzy, że może wywrzeć największy wpływ: wspieranie niskoemisyjnego wzrostu, inwestowanie w lokalne społeczności i środowiska oraz pielęgnowanie talentów.

Budżetowy Inwestorzy
Kopiuj URL

Ta strona została przetłumaczona automatycznie.