click for accessibility tool

Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

We gebruiken cookies om u een betere browse-ervaring te bieden. Cookies verbeteren de sitenavigatie, analyseren het sitegebruik en helpen bij onze marketinginspanningen. Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken of om uw cookievoorkeuren te wijzigen, gaat u naar onze privacy- en cookiespagina of klikt u op 'Instellingen weergeven'. Door op 'Alle cookies accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat.

Centrum voor privacybeleid

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Deze informatie kan over uw voorkeuren of uw apparaat gaan en wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. De informatie identificeert u meestal niet rechtstreeks, maar kan u een meer gepersonaliseerde webervaring bieden.

Omdat we uw recht op privacy respecteren, vindt u hieronder beschrijvingen van de soorten cookies die op deze site worden gebruikt en opties om u af te melden indien gewenst. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring van de site en de diensten die we kunnen aanbieden.

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van acties van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen.
Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen.
Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

Privacy en cookies

David Sleath, Chief Executive, zei:

“Ons bedrijf is het jaar sterk begonnen met een aanhoudende vraag van een breed scala aan klanten, waardoor we een verdere huurgroei kunnen realiseren door middel van huurherzieningen en het opnieuw verhuren van ruimte. We hebben onze grotendeels voorverhuurde ontwikkelingspijplijn aanzienlijk vergroot en hebben toekomstige groeimogelijkheden in enkele van onze meest aanbodbeperkte stedelijke markten veiliggesteld door de aankoop van grond, evenals inkomstengenererende activa met herontwikkelingspotentieel op middellange termijn.

“We blijven de tragische gebeurtenissen in Oekraïne volgen en bieden humanitaire steun door de inspanningen van ons Poolse team en via donaties aan relevante hulporganisaties. Er zijn geen directe effecten van de invasie op ons bedrijf, maar het heeft de toeleveringsketen in de bouw en de inflatiedruk vergroot en we werken nauw samen met onze bouwpartners om de impact op ons ontwikkelingsprogramma te minimaliseren. Tegelijkertijd verwachten we dat deze druk de onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod voor industriële activa verder zal verscherpen en een verdere opwaartse druk zal uitoefenen op de huren in onze portefeuille.

“De industriële sector blijft profiteren van zeer ondersteunende en langdurige structurele rugwind, die leidt tot een aanhoudende sterke vraag van gebruikers en investeerders, ondanks de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. We zijn alert op aanhoudende geopolitieke en macro-economische risico's, maar hebben vertrouwen in de vooruitzichten voor ons bedrijf in 2022 en daarna."

Financiële kalender
Op donderdag 28 juli 2022 worden de halfjaarcijfers 2022 gepubliceerd.


BEDRIJFSOVERZICHT & BELANGRIJKSTE METRICS

ACTIVE ASSET MANAGEMENT WAAROP DE HUURGROEI EN DE HUURROL GROEIEN ( zie bijlage 1 ):

Goede vooruitgang bij het vastleggen van geaccumuleerde terugval in de portefeuille door huurherzieningen en -verlengingen en aanhoudend sterke verhuurprestaties.

Q1 2022 1e kwartaal 2021
Totale nieuwe headline huur 2 ondertekend tijdens de periode (£m) 25 18
Voorverhuur getekend tijdens de periode (£m) 11 11
Toeslag op huurherzieningen en -verlengingen (%) 23 12
Leegstand (%) 3.3 4.4
Klantbehoud (%) 79 82

VERDERE OVERNAMES OM POTENTILE TOEKOMSTIGE GROEI TE ZEKEREN:

Kapitaalinvesteringen blijven gericht op de ontwikkeling en verwerving van activa met mogelijkheden voor toekomstige groei, evenals het aankopen van grond en activa met kortetermijninkomsten en herontwikkelingspotentieel om onze ontwikkelingspijplijn uit te breiden. Ontwikkelingsinvesteringen voor 2022, inclusief infrastructuur, zullen naar verwachting circa £ 700 miljoen bedragen.

Q1 2022 1e kwartaal 2021
Ontwikkeling voltooiingen:
– Ruimte voltooid (m², op 100%) 121.900 14.200
– Potentiële huur (£m, tegen aandeel) (Huurzeker, %) 3 (100) 1 (86)
Potentiële huur voor de huidige ontwikkelingspijplijn (£m) (Huurzeker, %) 73 (63) 67 (71)
Potentiële huur voor ontwikkeling pijplijn op korte termijn (£m) 35

BALANS GEPOSITIONEERD OM VERDERE ONTWIKKELINGSGROEI TE ONDERSTEUNEN

De uitgifte van € 1,15 miljard groene obligaties tijdens de periode met een gemengde coupon van 1,5 procent hielp de balans te versterken en de gemiddelde kosten van schulden laag te houden.

31 mrt 2022 31 dec 2021
Nettoschuld (£ miljard) 4.4 4.2
Kosten van schulden (%) 1.6 1.5
LTV4 (%) 24 23
Contant geld en beschikbare faciliteiten (£ miljard) 1.9 1.1

1 In deze verklaring wordt de ruimte op 100 procent vermeld, terwijl de financiële cijfers het SEGRO-aandeel in joint ventures weergeven. Financiële cijfers zijn vermeld voor de periode tot en met 31 maart, tenzij anders aangegeven. De toegepaste wisselkoers is € 1,19: £ 1 per 31 maart 2022.
2 De hoofdhuur is op jaarbasis berekende bruto huur die kan worden ontvangen zodra incentives zoals huurvrije periodes zijn verstreken.
3 Omvat zowel activa als land
4 Gebaseerd op waarden per 31 december 2021, gecorrigeerd voor acquisities, desinvesteringen en overige investeringen in het eerste kwartaal.

Noch de inhoud van de website van SEGRO, noch enige andere website die toegankelijk is via hyperlinks van de website van SEGRO is opgenomen in of maakt deel uit van deze aankondiging.

Toekomstgerichte verklaringen:

Deze aankondiging bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot SEGRO's verwachtingen en plannen, strategie, managementdoelstellingen, toekomstige ontwikkelingen en prestaties, kosten, inkomsten en andere trendinformatie. Alle verklaringen anders dan historische feiten zijn, of kunnen worden beschouwd als, toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen van toekomstige verwachtingen en alle toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan veronderstellingen, risico's en onzekerheid. Veel van deze veronderstellingen, risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die buiten het vermogen van SEGRO liggen om deze nauwkeurig te controleren of in te schatten en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk verschillen van de resultaten of ontwikkelingen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Bepaalde uitspraken zijn gedaan met betrekking tot verwachte procesveranderingen, economische omstandigheden en de huidige regelgeving. Alle toekomstgerichte verklaringen die door of namens SEGRO zijn gedaan, zijn gebaseerd op de kennis en informatie waarover bestuurders beschikken op de datum van deze aankondiging. Dienovereenkomstig kan er geen garantie worden gegeven dat aan een bepaalde verwachting zal worden voldaan en wordt u gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op de toekomstgerichte verklaringen. Bovendien mogen toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot trends of activiteiten uit het verleden niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen voortduren. De informatie in deze aankondiging wordt verstrekt op de datum van deze aankondiging en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Anders dan in overeenstemming met haar wettelijke of regelgevende verplichtingen (inclusief onder de UK Listing Rules en de Disclosure Guidance and Transparency Rules van de Financial Conduct Authority), verbindt SEGRO zich er niet toe om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, inclusief om nieuwe informatie of wijzigingen weer te geven. in gebeurtenissen, omstandigheden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd. In het verleden behaalde aandelenprestaties kunnen niet worden gebruikt als richtlijn voor toekomstige prestaties. Niets in deze aankondiging mag worden opgevat als een winstraming of winstprognose. De informatie in deze aankondiging vormt geen aanbod om effecten te verkopen of een uitnodiging om effecten te kopen in SEGRO plc of een uitnodiging of aansporing om deel te nemen aan een contract of verbintenis of andere investeringsactiviteiten.

Noch de inhoud van de website van SEGRO, noch enige andere website die toegankelijk is via hyperlinks van de website van SEGRO is opgenomen in of maakt deel uit van deze aankondiging.

Over SEGRO

SEGRO is een UK Real Estate Investment Trust (REIT), genoteerd aan de London Stock Exchange en Euronext Parijs, en is een toonaangevende eigenaar, manager en ontwikkelaar van moderne magazijnen en industrieel vastgoed. Het bezit of beheert 9,6 miljoen vierkante meter ruimte (103 miljoen vierkante voet) ter waarde van £ 21,3 miljard en bedient klanten uit een breed scala van industriële sectoren. Haar eigendommen bevinden zich in en rond grote steden en op belangrijke transportknooppunten in het VK en in zeven andere Europese landen.

Al 100 jaar creëert SEGRO de ruimte die buitengewone dingen mogelijk maakt. Van moderne grote magazijnen, die voornamelijk worden gebruikt voor regionale, nationale en internationale distributiecentra, tot stedelijke opslag in de buurt van grote bevolkingscentra en zakelijke districten, het biedt hoogwaardige activa waarmee zijn klanten kunnen floreren.

Een verbintenis om een kracht te zijn voor maatschappelijk en ecologisch welzijn is een integraal onderdeel van het doel en de strategie van SEGRO. Het Responsible SEGRO-raamwerk richt zich op drie langetermijnprioriteiten waarvan het bedrijf gelooft dat het de grootste impact kan hebben: het bevorderen van koolstofarme groei, investeren in lokale gemeenschappen en omgevingen en het koesteren van talent.

financieel investeerders
Kopie URL

Deze pagina is automatisch vertaald.