click for accessibility tool

Tato stránka používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku.

Používáme cookies, abychom vám nabídli lepší zážitek z prohlížení. Soubory cookie zlepšují navigaci na webu, analyzují používání webu a pomáhají v našem marketingovém úsilí. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme soubory cookie, nebo změnit své preference týkající se souborů cookie, navštivte naši stránku ochrany osobních údajů a souborů cookie nebo klikněte na „Zobrazit nastavení“. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení.

Centrum zásad ochrany osobních údajů

Když navštívíte jakoukoli webovou stránku, může ukládat nebo získávat informace ve vašem prohlížeči, většinou ve formě souborů cookie. Tyto informace se mohou týkat vašich preferencí nebo vašeho zařízení a většinou se používají k tomu, aby web fungoval tak, jak očekáváte. Tyto informace vás obvykle přímo neidentifikují, ale mohou vám poskytnout personalizovanější web.

Protože respektujeme vaše právo na soukromí, níže naleznete popis typů souborů cookie používaných na tomto webu a možnosti, jak se odhlásit, pokud to preferujete. Vezměte prosím na vědomí, že blokování některých typů souborů cookie může ovlivnit vaši zkušenost s webem a službami, které jsme schopni nabídnout.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozorňoval, ale některé části webu pak nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Soukromí a soubory cookie

TOTO OZNÁMENÍ OBSAHUJE UVNITŘ INFORMACE K OKAMŽITÉMU VYDÁNÍ. VNITŘNÍ INFORMACE SE TÝKAJÍ NAVRHOVANÉ VYDÁNÍ PRÁV SPOLEČNOSTI SEGRO POPSANÉ NÍŽE.

Společnost SEGRO plc („SEGRO“) získala 50procentní podíl ve společném podniku Airport Property Partnership („APP“), který dosud nevlastní, od subjektů skupiny Aviva1.

Společnost SEGRO získala 50procentní podíl za 365 milionů GBP, který byl financován kombinací 216 milionů GBP v hotovosti a prodejem aktiv ve výši 149 milionů GBP entitám skupiny Aviva.

SEGRO získala svůj původní podíl v APP v červnu 2010 a byla správcem aktiv pro společný podnik, přičemž Aviva Investors působila jako správce fondu. APP obsahuje 21 přímých majetkových aktiv v hodnotě 1 097 milionů GBP (v souladu s účetní hodnotou k 31. prosinci 2016) o celkové rozloze 350 000 m2, z nichž 87 procent (podle hodnoty) se nachází na londýnském letišti Heathrow, včetně většiny nákladní zařízení na letišti. Portfolio také zahrnuje jeden probíhající developerský projekt, který by měl být dokončen v roce 2017. Portfolio mělo míru neobsazenosti (k 31. prosinci 2016) 7,5 procenta a průměrnou délku pronájmu 11 let do nejbližšího okamžiku přerušení nebo ukončení.

K 31. prosinci 2016 nemovitosti vygenerovaly roční průchozí nájemné ve výši 42 milionů GBP a dalších 6 milionů GBP splatných po uplynutí období bez pronájmu. To odráží čistý počáteční výnos 3,6 procenta rostoucí na 4,2 procenta po uplynutí období bez nájemného. Čistý počáteční výnos z akvizice však neodráží vypršení nájemních smluv o nájmech pepře v roce 2019, které jsou reverzní, a pokud budou realizovány současné tržní sazby, měly by zvýšit celkové nájemné o přibližně 11 milionů GBP.

Akvizice financovaná kombinací hotovosti a stálých aktiv

Celková protihodnota za akvizici byla zhruba v souladu s 50 procenty. čisté hodnoty aktiv APP k 31. prosinci 2016. SEGRO zaplatilo entitám skupiny Aviva hotovostní protiplnění ve výši 216 milionů GBP za svůj 50procentní podíl. Společnost SEGRO dnes oznámila spuštění plně upisované emise práv 1 za 5, která bude částečně financovat takovou hotovostní protihodnotu.

Zůstatek protiplnění byl uspokojen entitami skupiny Aviva prodejem čtyř zcela vlastněných londýnských průmyslových aktiv a nedávno dokončeného výrobního závodu v Portsmouthu v hodnotě 149 milionů GBP, v souladu s účetní hodnotou k 31. prosinci 2016, upravené o výnosy příštích období a vklady nájemců. Aktiva mají celkovou plochu přibližně 70 000 m2 plochy a k 31. prosinci 2016 vygenerovala 6,0 milionů GBP z průchozího nájemného, přičemž dalších 1,6 milionu GBP je splatných po uplynutí období bez pronájmu. To se promítá do čistého počátečního výnosu 3,7 procenta, který se po uplynutí období bez nájmu zvýší na 4,8 procenta.

Výhody transakce

  • Příležitosti pro správu aktiv v rámci portfolia: Existuje řada příležitostí, jak zlepšit tvorbu příjmů portfolia v průběhu příštích tří let, včetně snížení míry neplatnosti portfolia a zachycení potenciálu zpětné vazby, zejména přesouvání smluv o zrnu pepře, které končí. v roce 2019.
  • Budoucí rozvojový potenciál: V současné době probíhá jedna výstavba v North Feltham Trading Estate, na které se staví 7 300 m2 nových městských skladových nemovitostí, ale existuje také řada dalších lokalit vhodných buď pro krátkodobou zástavbu. nebo dlouhodobější přestavba. Nejvýznamnější z dlouhodobých příležitostí je Heathrow Cargo Center, které bylo postaveno v 60. letech 20. století a vyžaduje přestavbu, aby uspokojilo současné potřeby manipulátorů s nákladem a rozšířilo svou kapacitu, aby uspokojilo poptávku uživatelů po prostoru.
  • Budoucí expanze letiště Heathrow: Rozhodnutí vlády Spojeného království podpořit třetí přistávací dráhu na letišti Heathrow výrazně zvyšuje pravděpodobnost rozšíření ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, což by leteckým společnostem umožnilo obsluhovat větší počet mezinárodních a domácích trhů. To by mělo následně zvýšit objem nákladu procházejícího letištěm Heathrow, a tedy i poptávku leteckých společností, letištních a leteckých společností, zpracovatelů nákladu a dalších uživatelů průmyslového vlastnictví po omezeném prostoru na letišti a v jeho okolí.
  • V souladu se strategií SEGRO: SEGRO je obeznámeno s aktivy prostřednictvím své současné role správy aktiv a nebude vynakládat žádné dodatečné náklady na správu získáním plného vlastnictví, ačkoli již nebude získávat poplatky v souvislosti se svou rolí správce aktiv. Akvizice je v souladu se strategií společnosti SEGRO budovat rozsah na jejích klíčových trzích a plná kontrola zlepší provozní flexibilitu při přijímání budoucích rozhodnutí týkajících se portfolia a využívání možností správy aktiv a investičních příležitostí.

Generální ředitel společnosti SEGRO, David Sleath, v komentáři k akvizici uvedl:

„Silné pracovní vztahy mezi týmy v SEGRO a Aviva Investors umožnily portfoliu APP podávat za posledních pět let vynikající výkon a oceňujeme příspěvek společnosti Aviva k tomu, aby se APP stalo tak úspěšným partnerstvím.

„Věříme, že nyní je ten správný čas převzít plnou kontrolu a vlastnictví nad APP, ve kterém vidíme řadu příležitostí k realizaci další hodnoty z jeho jedinečného portfolia v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Těšíme se, že budeme pokračovat v našich plánech rozvoje a využijeme silné poptávky zákazníků po zařízeních v okolí Heathrow ze strany zákazníků, kteří potřebují rychlý přístup jak na letiště, tak do centra Londýna.

"Naše portfolio Heathrow je jedním z klenotů naší koruny a jsme potěšeni, že můžeme na tomto trhu s omezenými dodávkami rozšířit rozsah."

1 „Entity skupiny Aviva“ jsou Aviva Life & Pensions UK Limited, jednající svým vlastním jménem, jako kandidát A/C A214 a jménem a jménem Aviva Linked Property Fund; Quarryvale One Limited; a Norwich Union (akcionář GP) Limited.

1 „Entity skupiny Aviva“ jsou Aviva Life & Pensions UK Limited, jednající svým vlastním jménem, jako kandidát A/C A214 a jménem a jménem Aviva Linked Property Fund; Quarryvale One Limited; a Norwich Union (akcionář GP) Limited.

Společnost dnes ráno vydala samostatné oznámení v souvislosti se svou plně upsanou emisí 1 za 5 práv popsanou výše. Konferenční hovor týkající se problematiky práv se bude konat dnes ráno v 08:00 (britského času) a další podrobnosti, včetně požadavků na způsobilost k účasti, naleznete v tomto samostatném oznámení.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO DOTAZY INVESTORA / ANALYTIKA A MÉDIÍ:
SEGRO

Harry Stokes
(vedoucí oddělení vztahů s investory a výzkumu)

Tel: + 44 (0) 20 7451 9124

Poradenství FTI Richard Sunderland / Claire Turvey Tel: + 44 (0) 203727 1000

O společnosti SEGRO

SEGRO je britský realitní investiční fond (REIT) a přední vlastník, manažer a developer moderních skladů a nemovitostí pro lehký průmysl. Vlastní nebo spravuje více než šest milionů čtverečních metrů prostoru v hodnotě 8 miliard liber a slouží zákazníkům z celé řady průmyslových odvětví. Její nemovitosti se nacházejí ve velkých městech a jejich okolí a na klíčových dopravních uzlech ve Spojeném království a v devíti dalších evropských zemích.

Akvizice a úbytky
Kopírovat URL

Tato stránka byla automaticky přeložena.