click for accessibility tool

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania. Pliki cookie poprawiają nawigację w witrynie, analizują korzystanie z witryny i pomagają w naszych działaniach marketingowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą stronę dotyczącą prywatności i plików cookie lub kliknij „Pokaż ustawienia”. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu.

Centrum Polityki Prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć Twoich preferencji lub urządzenia i są wykorzystywane głównie do tego, aby witryna działała zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Informacje te zazwyczaj nie identyfikują Cię bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane korzystanie z Internetu.

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poniżej znajdziesz opisy rodzajów plików cookie używanych na tej stronie oraz opcje rezygnacji, jeśli jest to preferowane. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na korzystanie z witryny i usługi, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zwykle są one ustawiane tylko w odpowiedzi na wykonane przez Ciebie czynności, które stanowią żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie.
Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Prywatność i pliki cookie

David Sleath, dyrektor naczelny, powiedział:

„Nasza działalność nadal osiągała dobre wyniki w pierwszym kwartale, zapewniając 21 mln GBP nowego czynszu bazowego dzięki połączeniu rosnącego obłożenia, wzrostu wynikającego z przeglądu i odnowienia czynszów oraz naszej działalności deweloperskiej. Obecnie w budowie mamy 44 projekty, które mają wygenerować 57 milionów funtów rocznego czynszu i są już wynajęte w 72%.

„Nowy kapitał pozyskany w lutym daje nam możliwość dalszego rozwoju, a na zaawansowanym etapie negocjacji mamy szereg dodatkowych projektów deweloperskich typu pre-let. Chociaż pamiętamy o ryzyku makroekonomicznym i politycznym, uważamy, że nasz wysokiej jakości portfel aktywów w najlepszych lokalizacjach w Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej zapewnia nam dobrą pozycję do dalszego czerpania korzyści ze strukturalnych czynników napędzających handel elektroniczny i urbanizację.

Doskonałość operacyjna: kontynuacja osiągania rentownego wzrostu dzięki aktywnemu zarządzaniu aktywami i rozwojowi ( Załącznik 1 )

 • W pierwszym kwartale zabezpieczyliśmy 21,2 mln GBP nowego czynszu bazowego2 (I kw. 2018 r.: 27,3 mln GBP). Wzrost czynszów na istniejącej powierzchni był szczególnie silny i wyniósł 6,0 mln GBP (I kw. 2018 r.: 0,5 mln GBP), znacząco korzystając z odnowienia szeregu umów najmu w naszym portfelu Heathrow. W ramach tego zabezpieczyliśmy nowe umowy przednajmu w wysokości 11,1 mln GBP (I kwartał 2018 r.: 23,3 mln GBP), znacznie powyżej trzyletniego średniego oprocentowania kwartalnego wynoszącego 7 mln GBP.
 • Wskaźnik pustostanów spadł do 4,4 proc. (31 grudnia 2018 r.: 5,2 proc.). Spadek od grudnia odzwierciedla wysoki poziom najmu zarówno istniejących, jak i niedawno ukończonych powierzchni spekulacyjnych, a także wpływ sprzedaży i niskich odbiorów.
 • W kwartale ukończono 100 000 mkw. inwestycji, które po całkowitym wynajęciu mogą wygenerować 3,8 mln GBP czynszu bazowego, z czego 2,8 mln GBP (75%) zostało zabezpieczone.
 • 1,0 mln mkw. powierzchni było w trakcie realizacji lub zatwierdzone do realizacji na dzień 31 marca 2019 r. (31 grudnia 2018 r.: 0,8 mln mkw.). Projekty te odpowiadają potencjalnemu przyszłemu rocznemu czynszowi bazowemu w wysokości 57 mln GBP, z czego 72% zostało wynajęte (31 grudnia 2018 r.: 46 mln GBP, 73% wynajęte), co odzwierciedla szacowaną, w pełni wynajętą stopę zwrotu z całkowitych kosztów inwestycji około 7 proc.
 • Plany deweloperskie obejmują podpisane w tym okresie umowy przednajmu o łącznej powierzchni 203 000 mkw. W Wielkiej Brytanii uzyskaliśmy umowę przednajmu na nowe centrum danych na terenie Slough Trading Estate oraz na kolejowy terminal towarowy w SEGRO Logistics Park East Midlands Gateway (SLP-EMG). We Włoszech uzgodniliśmy budowę magazynu o powierzchni 103 000 mkw. w pobliżu Rzymu dla globalnej firmy zajmującej się handlem internetowym oraz dwóch magazynów w pobliżu Mediolanu dla grupy hipermarketów i zewnętrznego operatora logistycznego.

Zdyscyplinowana alokacja kapitału: Inwestycje ukierunkowane na rozwój ( Załączniki 2 i 3 )

 • Inwestycje netto w I kwartale 2019 r. wyniosły 40 mln GBP, w tym 100 mln GBP na inwestycje i zakup gruntów, 10 mln GBP na nabycie aktywów oraz 70 mln GBP na sprzedaż aktywów i gruntów.
 • Nasza działalność inwestycyjna w dalszym ciągu koncentruje się na dostarczaniu naszego obecnego zaplecza deweloperskiego oraz zabezpieczaniu gruntów umożliwiających dalszy rozwój. W ciągu kwartału zainwestowaliśmy 90 milionów funtów w inwestycje deweloperskie i nabyliśmy 10 milionów funtów gruntów pod inwestycje we Włoszech, Polsce i Wielkiej Brytanii, z których prawie wszystkie związane są z krótkoterminowymi umowami przednajmu. W dalszym ciągu oczekujemy, że całkowite inwestycje w nasze projekty deweloperskie przekroczą 600 mln GBP w całym 2019 r. (w tym około 400 mln GBP na inwestycje deweloperskie, a pozostałą część na nabycie gruntów).
 • W ciągu kwartału sprzedaliśmy 70 milionów funtów gruntów i aktywów, w tym pusty magazyn typu big box w Midlands oraz budynek ukończony pod klucz dla Shop Direct w SLP-EMG.
 • Skorzystaliśmy z okazji nabycia nowo wybudowanego magazynu o powierzchni 28 000 mkw. w Barcelonie, wynajętego zewnętrznemu operatorowi logistycznemu, co pomogło nam zbudować skalę w tej atrakcyjnej lokalizacji.

Inwestowanie w akcje wzmacnia bilans i wspiera dalszy wzrost napędzany rozwojem

 • Pozyskaliśmy 451 milionów funtów nowego kapitału w tej lokacie, aby umożliwić nam dalsze powiększanie naszego przyszłego planu rozwoju.
 • Zadłużenie netto (w tym nasz udział zadłużenia we wspólnych przedsięwzięciach) na dzień 31 marca 2019 r. wynosił 2,2 mld GBP (31 grudnia 2018 r.: 2,7 mld GBP). Spadek odzwierciedla głównie wpływy netto z uplasowania akcji.
 • Wskaźnik LTV (na podstawie wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2018 r., skorygowanej o wydatki rozwojowe, przejęcia i zbycia) wyniósł 23 procent (31 grudnia 2018 r.: 29 procent).
 • Szacujemy, że średnia liczba akcji w 2019 r. wyniesie ok. 1080 mln, uwzględniając nowe akcje wyemitowane w ramach Oferty oraz prowizoryczne objęcie ostatecznej dywidendy w formie scrip (podlegające zatwierdzeniu na Walnym Zgromadzeniu).

Kalendarz finansowy

Wstępne wyniki za 2019 r. zostaną opublikowane we wtorek 23 lipca 2019 r.

1 W tym zestawieniu powierzchnia jest podana na 100 procent, podczas gdy dane finansowe odzwierciedlają udział SEGRO we wspólnych przedsięwzięciach. Dane finansowe są podane za trzy miesiące do 31 marca lub na dzień 31 marca, chyba że wskazano inaczej. Kurs wymiany na dzień 31 marca 2019 r. wynosił 1,16 EUR: 1 GBP (31 grudnia 2018 r.: 1,11 EUR: 1 GBP; 31 marca 2018 r.: 1,14 EUR: 1 GBP).
2 Czynsz bazowy to roczny czynsz przechodni brutto należny w ujęciu rocznym po wygaśnięciu zachęt, takich jak okresy bezczynszowe.

Niniejsza aktualizacja handlowa, najnowszy raport roczny i inne informacje są dostępne na stronie SEGRO pod adresem www.segro.com/investors .

Ani zawartość strony internetowej SEGRO, ani żadnej innej strony internetowej dostępnej za pośrednictwem hiperłączy ze strony internetowej SEGRO nie są włączone do niniejszego ogłoszenia ani nie stanowią jego części.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości: Niniejszy komunikat zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do oczekiwań i planów SEGRO plc („SEGRO”), strategii, celów zarządu, przyszłego rozwoju i wyników, kosztów, przychodów i innych informacji o trendach. Oświadczenia te podlegają założeniom, ryzyku i niepewności. Wiele z tych założeń, zagrożeń i niepewności wiąże się z czynnikami, których SEGRO nie jest w stanie dokładnie kontrolować lub oszacować i które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki lub zmiany będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Pewne stwierdzenia zostały złożone w odniesieniu do prognozowanych zmian procesów, warunków ekonomicznych oraz aktualnego otoczenia regulacyjnego. Wszelkie wypowiedzi prognozujące składane przez lub w imieniu SEGRO opierają się na wiedzy i informacjach dostępnych Dyrektorom w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia. W związku z tym nie można zapewnić, że jakiekolwiek szczególne oczekiwania zostaną spełnione, a akcjonariusze SEGRO są ostrzegani przed nadmiernym poleganiem na stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ponadto wypowiedzi prognozujące dotyczące przeszłych trendów lub działań nie powinny być traktowane jako oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości. Poza wymogami prawnymi lub regulacyjnymi (w tym zgodnie z brytyjskimi zasadami notowań oraz wytycznymi dotyczącymi ujawniania informacji i zasadami przejrzystości Urzędu Nadzoru Finansowego), SEGRO nie zobowiązuje się do aktualizowania oświadczeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian w zdarzeniach, warunkach lub okoliczności, na których opiera się takie oświadczenie. Wyniki akcji w przeszłości nie mogą być traktowane jako wskazówka dla przyszłych wyników. Nic w tym ogłoszeniu nie powinno być interpretowane jako prognoza zysków. Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do kupna papierów wartościowych w SEGRO ani zaproszenia lub nakłaniania do podjęcia jakiejkolwiek innej działalności inwestycyjnej.

O SEGRO

SEGRO to UK Real Estate Investment Trust (REIT) oraz wiodący właściciel, zarządca i deweloper nowoczesnych magazynów i nieruchomości przemysłowych. Jest właścicielem lub zarządza 7,0 milionów metrów kwadratowych (75 milionów stóp kwadratowych) powierzchni o wartości 11 miliardów funtów (na dzień 31 grudnia 2018 r.), obsługując klientów z wielu różnych sektorów przemysłu. Jej nieruchomości znajdują się w dużych miastach i wokół nich oraz w kluczowych węzłach komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii i ośmiu innych krajach europejskich.

Kliknij tutaj, aby pobrać tę informację prasową w formacie pdf.

Budżetowy Inwestorzy
Kopiuj URL

Ta strona została przetłumaczona automatycznie.