click for accessibility tool

Tato stránka používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku.

Používáme cookies, abychom vám nabídli lepší zážitek z prohlížení. Soubory cookie zlepšují navigaci na webu, analyzují používání webu a pomáhají v našem marketingovém úsilí. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme soubory cookie, nebo změnit své preference týkající se souborů cookie, navštivte naši stránku ochrany osobních údajů a souborů cookie nebo klikněte na „Zobrazit nastavení“. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení.

Centrum zásad ochrany osobních údajů

Když navštívíte jakoukoli webovou stránku, může ukládat nebo získávat informace ve vašem prohlížeči, většinou ve formě souborů cookie. Tyto informace se mohou týkat vašich preferencí nebo vašeho zařízení a většinou se používají k tomu, aby web fungoval tak, jak očekáváte. Tyto informace vás obvykle přímo neidentifikují, ale mohou vám poskytnout personalizovanější web.

Protože respektujeme vaše právo na soukromí, níže naleznete popis typů souborů cookie používaných na tomto webu a možnosti, jak se odhlásit, pokud to preferujete. Vezměte prosím na vědomí, že blokování některých typů souborů cookie může ovlivnit vaši zkušenost s webem a službami, které jsme schopni nabídnout.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozorňoval, ale některé části webu pak nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Soukromí a soubory cookie

Přizpůsobené komunitní investiční plány jsou součástí jejího rámce Responsible SEGRO, který se zavazuje vytvářet a implementovat programy na všech svých klíčových trzích do roku 2025.

Počáteční plány komunitních investic SEGRO pokryjí hlavní oblasti aktiv, které zahrnují Slough, Greater London, UK Midlands a také lokality ve Francii, Německu a Polsku.

Plány, které budou realizovány s pomocí místních partnerů a vedené zaměstnanci SEGRO, se zaměří na hlavní cíle pomoci mladým a znevýhodněným lidem získat zaměstnání; podpora růstu místních ekonomik; a poskytování projektů, které zvyšují biologickou rozmanitost a místní životní prostředí.

Během desetiletého období si SEGRO stanovilo za cíl dosáhnout následujících výsledků z prvního kola komunitních investičních plánů:

David Sleath, generální ředitel společnosti SEGRO, řekl:

„Kromě toho, že se chováme jako odpovědný soused, naším cílem je být silou pro dobro společnosti a životního prostředí, zejména v komunitách, kde působíme. Věříme, že toho můžeme dosáhnout poskytováním na míru šité místní podpory na místě, abychom zlepšili životy těch, kteří to nejvíce potřebují.

„Navázali jsme vztahy s řadou partnerů, kteří mají znalosti a přehled o nejnaléhavějších místních výzvách a dosah, aby nám pomohli poskytnout strukturovaný a měřitelný program, který, jak věříme, přinese skutečný a pozitivní rozdíl.“

Iniciativy budou zahrnovat místní pracovní programy, které pomohou znevýhodněným, nezaměstnaným a zranitelným členům komunity změnit jejich životy prostřednictvím přístupu ke školení, dovednostem a podpoře zaměstnání. Toho bude dosaženo spoluprací se školami na pomoci mladým lidem z různých prostředí rozvíjet jejich dovednosti zaměstnatelnosti a jejich vzděláváním a inspirací pro širokou škálu profesí.

SEGRO také zapojí místní komunitu do přijímání opatření v oblasti životního prostředí a biologické rozmanitosti ve svém rozvojovém programu a bude financovat komunitní organizace, aby dodávaly projekty, které se zabývají činnostmi v oblasti životního prostředí, zdraví a pohody.

Investice do jednotlivých iniciativ budou obvykle prováděny po dobu tří let. Mezi první tranše komunitních projektů a organizací, které těží z financování SEGRO, jsou:

Základy

Groundwork je charitativní organizace mobilizující praktickou komunitní akci v oblasti chudoby a životního prostředí ve Spojeném království. Jeho partnerství se společností SEGRO se zaměří na poskytování programu dovedností, který podpoří cesty k zaměstnání prostřednictvím praktických reálných zkušeností s prací na místních zelených projektech. Šestitýdenní program bude zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané, nekvalifikované nebo málo kvalifikované pracovníky a osoby, které jsou pod hranicí chudoby.

Sarah Reece-Mills, ředitelka partnerství a programů, Groundwork UK, řekla:

„Jsme potěšeni, že spolupracujeme se společností SEGRO na tom, abychom skutečně změnili vyhlídky mladých lidí na zaměstnání v celé zemi. Společně jim budeme schopni poskytnout dovednosti, které potřebují, aby byli v popředí zelené ekonomiky, tím, že je podpoříme v přístupu k pracovním místům, která zlepšují místní životní prostředí a chrání biologickou rozmanitost.“

Shaw Trust

Shaw Trust je sociální účelová organizace zaměřená na prolomení bariér a umožnění sociální mobility. SEGRO naváže partnerství se společností Shaw Trust a podniky v jejím dodavatelském řetězci s cílem maximalizovat příležitosti k zaměstnání pro místní lidi, poskytovat zaměstnavatelům podporu před pohovorem, kvalifikaci a školení, učňovskou přípravu a náborové poradenství.

Gavin Lawrie, ředitel služeb pro zaměstnavatele, Shaw Trust, řekl :

„Shaw Trust je nadšený, že může na této iniciativě spolupracovat se společností SEGRO. Tento druh příležitosti je nedílnou součástí poslání společnosti Shaw Trust vytvářet jasné cesty k dobré práci pro znevýhodněné lidi, se kterými pracujeme. Hledání způsobů, jak vytvořit sociální hodnotu pro organizace a maximalizovat každou investovanou libru, pomůže posílit místní komunity, kterým sloužíme.“

Poznámky pro redaktory:

Počáteční plány komunitních investic pokrývají trhy ve Spojeném království, Francii, Německu a Polsku.

 

O společnosti SEGRO

SEGRO je britský realitní investiční fond (REIT), kotovaný na londýnské burze cenných papírů a Euronext Paris, a je předním vlastníkem, správcem a developerem moderních skladů a průmyslových nemovitostí. Vlastní nebo spravuje 9,6 milionů čtverečních metrů prostoru (103 milionů čtverečních stop) v hodnotě 21,3 miliardy GBP a slouží zákazníkům z celé řady průmyslových odvětví. Její nemovitosti se nacházejí ve velkých městech a jejich okolí a na klíčových dopravních uzlech ve Spojeném království a v sedmi dalších evropských zemích.

Již více než 100 let SEGRO vytváří prostor, který umožňuje dít se mimořádné věci. Od moderních velkokapacitních skladů, které se používají především pro regionální, národní a mezinárodní distribuční centra, až po městské sklady v blízkosti hlavních populačních center a obchodních čtvrtí, poskytuje vysoce kvalitní aktiva, která svým zákazníkům umožňují prosperovat.

Závazek být silou pro dobro společnosti a životního prostředí je nedílnou součástí účelu a strategie společnosti SEGRO. Její rámec Responsible SEGRO se zaměřuje na tři dlouhodobé priority, u kterých společnost věří, že může mít největší dopad: Prosazování nízkouhlíkového růstu, Investice do místních komunit a prostředí a Péče o talenty.

Zodpovědné SEGRO
Kopírovat URL

Tato stránka byla automaticky přeložena.