click for accessibility tool

Tato stránka používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku.

Používáme cookies, abychom vám nabídli lepší zážitek z prohlížení. Soubory cookie zlepšují navigaci na webu, analyzují používání webu a pomáhají v našem marketingovém úsilí. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme soubory cookie, nebo změnit své preference týkající se souborů cookie, navštivte naši stránku ochrany osobních údajů a souborů cookie nebo klikněte na „Zobrazit nastavení“. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení.

Centrum zásad ochrany osobních údajů

Když navštívíte jakoukoli webovou stránku, může ukládat nebo získávat informace ve vašem prohlížeči, většinou ve formě souborů cookie. Tyto informace se mohou týkat vašich preferencí nebo vašeho zařízení a většinou se používají k tomu, aby web fungoval tak, jak očekáváte. Tyto informace vás obvykle přímo neidentifikují, ale mohou vám poskytnout personalizovanější web.

Protože respektujeme vaše právo na soukromí, níže naleznete popis typů souborů cookie používaných na tomto webu a možnosti, jak se odhlásit, pokud to preferujete. Vezměte prosím na vědomí, že blokování některých typů souborů cookie může ovlivnit vaši zkušenost s webem a službami, které jsme schopni nabídnout.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozorňoval, ale některé části webu pak nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Soukromí a soubory cookie

David Sleath, generální ředitel, řekl:

„Třetí čtvrtletí bylo svědkem dalšího období silných provozních dodávek ze strany SEGRO. Pokračovali jsme v zajišťování vysokých úrovní nových příjmů z pronájmu jak z našeho stávajícího portfolia, tak z našeho aktivního developerského programu, ve kterém máme více než 1 milion m2 nových prostor ve výstavbě nebo v pokročilých jednáních. Během tohoto období jsme také přidali další pozemky a aktiva na našich hlavních městských trzích, včetně Londýna a Paříže, abychom podpořili další růst.

SEGRO nadále těží ze strukturálních trendů urbanizace a technologické revoluce a navzdory nejistým makroekonomickým pozadím v tuto chvíli míříme do závěrečné části roku s jistotou. Při pohledu do budoucna by nám kombinace nových příjmů z pronájmu z developerského programu, spojená s výhodami z aktivní správy aktiv našeho stávajícího portfolia, měla umožnit udržitelný růst jak v oblasti zisků, tak dividend.“

Aktivní správa aktiv a vysoká poptávka uživatelů zajišťující silný provozní výkon ( Příloha 1 )

 • Během třetího čtvrtletí jsme podepsali smlouvy v hodnotě 15,3 milionu GBP (3. čtvrtletí 2018: 12,6 milionu GBP) nového hlavního nájemného2, takže celková částka za devět měsíců do 30. září 2019 dosáhla 48,6 milionu GBP (9M 2018: 52,0 milionu GBP).
 • Růst nájemného ze stávajících prostor bez zpětného odběru činil 2,1 milionu GBP (3. čtvrtletí 2018: 5,5 milionu GBP), čímž se hodnota za devět měsíců zvýšila na 10,6 milionu GBP (9 měsíců 2018: 6,9 milionu GBP).
 • Pokračovali jsme v zachycování reverzního potenciálu z našeho portfolia, přičemž nové hlavní nájemné při kontrole a obnově bylo přibližně o 20 procent vyšší než předchozí minulé nájemné za devět měsíců do 30. září 2019 (30. června 2019: 12,8 procent), což odráží silný příspěvek ze Slough Trading Estate a v našem portfoliu Greater London.
 • Doposud jsme v roce 2019 dokončili 765 900 m2 (9M 2018: 502 200 m2) nových projektů, které jsou schopny vygenerovat 33,7 milionu GBP (9M 2018: 29,7 milionu GBP) hlavního nájemného, z čehož 88 procent bylo pronajato. Očekává se, že ve čtvrtém čtvrtletí bude dokončen vývoj schopný vygenerovat 15,1 milionu GBP z celkového nájemného, z čehož bylo zajištěno 12,7 milionu GBP.
 • Míra neobsazenosti byla stabilní na 4,9 procenta (30. června 2019: 4,8 procenta).

Pokračující dynamika v předem pronajatém vývojovém potrubí

 • Podepsali jsme 7,7 milionu GBP (3. čtvrtletí 2018: 3,7 milionu GBP) nových, bezpodmínečných smluv o předběžném pronájmu a pronájmu spekulativních projektů před dokončením. Jednalo se o předběžné pronájmy online prodejci potravin Ocado ve východním Londýně, maloobchodnímu prodejci bytových doplňků Leroy Merlin na předměstí Říma a prodejci spotřebních spotřebičů TERG v polské Vratislavi.
 • K 30. září 2019 bylo ve výstavbě 644 000 m2 plochy, což odpovídá potenciálnímu budoucímu celkovému nájmu ve výši 46 milionů GBP (30. června 2019: 459 200 m2, 36 milionů GBP), z čehož 63 procent je zajištěno (30. června 2019: 65 procent). Očekává se, že jakmile bude plynovod dokončen a plně propuštěn, přinese výnos z celkových nákladů na vývoj přibližně 7 procent.
 • Zůstáváme na cestě, abychom v roce 2019 jako celek investovali přibližně 600 milionů liber do našeho rozvojového fondu (včetně pozemků, infrastruktury a výstavby).

Hledání příležitostí k rozšíření našeho portfolia a pozemkové banky na atraktivních trzích (přílohy 2 a 3)

 • Během třetího čtvrtletí jsme investovali 78 milionů GBP do akvizic městských skladových aktiv. Zahrnuty byly dvě mimotržní akvizice v Londýně, jedna na východě a druhá na jihu. Uskutečnili jsme také dvě další akvizice v Lyonu, které nám pomohly vybudovat rozsah na tomto atraktivním trhu s omezenou nabídkou.
 • Během tohoto období jsme také investovali 77 milionů liber do naší pozemkové banky, čímž jsme pomohli vytvořit rozvojové příležitosti na velmi atraktivních městských trzích v Londýně a Paříži, včetně akvizice osmi akrů pozemků v Tottenhamu v severním Londýně, na kterých očekáváme výstavbu. 19 000 m2 městských skladů. Získali jsme také čtrnáct akrů půdy pro projekt městského skladu poblíž Ingolstadtu v jižním Německu.
 • Prodeje během čtvrtletí za 16 milionů GBP byly skromné. Zahrnovaly pozemky a aktiva v Gdaňsku, trhu, který jsme nyní opustili, což nám umožňuje zaměřit se na budování rozsahu na jiných polských trzích, jako je klíčové logistické centrum ve Vratislavi, kde byla provedena řada nedávných investic. V roce 2019 jsme zatím zlikvidovali majetek a pozemky ve výši 122 milionů GBP (9 měsíců 2018; 192 milionů GBP).

Rozvaha je umístěna tak, aby podporovala další růst vedený rozvojem

 • Čistý dluh (včetně našeho podílu na dluhu ve společných podnicích) k 30. září 2019 činil 2,7 miliardy GBP (30. června 2019: 2,4 miliardy GBP), což odpovídá proforma3 pohledové LTV ve výši 27 % (30. června 2019: 24 na cent).
 • Přibližně 36 procent prozatímní dividendy bylo vyplaceno jako úpis, což vedlo k vydání 3,3 milionu nových akcií během čtvrtletí. Očekává se, že zisk na akcii za rok 2019 bude vycházet v průměru z 1 081 milionů akcií.

Finanční kalendář

Výsledky za celý rok 2019 budou zveřejněny v pátek 14. února 2020.

1 V tomto prohlášení je prostor uveden na 100 procent, zatímco finanční údaje jsou uvedeny odrážející podíl SEGRO na společných podnicích. Finanční údaje jsou uvedeny za období do 30. září 2019 nebo k 30. září 2019, pokud není uvedeno jinak. Použitý směnný kurz je 1,13 EUR: 1 GBP k 30. září 2019.

2 Celkové nájemné je anualizované hrubé splatné nájemné, jakmile vyprší pobídky, jako jsou období bez nájmu.

3 Na základě hodnot k 30. červnu 2019, upravených o akvizice, prodeje a další kapitálové výdaje během třetího čtvrtletí.

Tato aktualizace obchodování, nejnovější výroční zpráva a další informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti SEGRO na adrese www.segro.com/investors .

Ani obsah webových stránek SEGRO, ani žádné jiné webové stránky přístupné pomocí hypertextových odkazů z webových stránek SEGRO nejsou začleněny do tohoto oznámení ani nejsou jeho součástí.

Výhledová prohlášení: Toto oznámení obsahuje určitá výhledová prohlášení s ohledem na očekávání a plány společnosti SEGRO, strategii, cíle managementu, budoucí vývoj a výkony, náklady, výnosy a další informace o trendech. Tato prohlášení podléhají předpokladům, riziku a nejistotě. Mnohé z těchto předpokladů, rizik a nejistot se týkají faktorů, které společnost SEGRO nedokáže přesně kontrolovat nebo odhadovat a které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky nebo vývoj budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny v těchto výhledových prohlášeních. Některá prohlášení byla učiněna s odkazem na předpokládané změny procesů, ekonomické podmínky a současné regulační prostředí. Jakákoli výhledová prohlášení učiněná společností SEGRO nebo jejím jménem jsou založena na znalostech a informacích dostupných ředitelům k datu tohoto oznámení. V souladu s tím nelze poskytnout žádné ujištění, že budou splněna jakákoli konkrétní očekávání, a akcionáři společnosti SEGRO jsou upozorněni, aby se příliš nespoléhali na výhledová prohlášení. Navíc výhledová prohlášení týkající se minulých trendů nebo aktivit by neměla být brána jako vyjádření toho, že takové trendy nebo aktivity budou pokračovat i v budoucnu. SEGRO se nezavazuje aktualizovat výhledová prohlášení, aby odrážela jakékoli změny událostí, podmínek nebo okolností, jinak než v souladu se svými právními nebo regulačními povinnostmi (včetně podle britských pravidel kotace a pravidel zveřejňování a transparentnosti úřadu Financial Conduct Authority). na kterém je každé takové prohlášení založeno. Na výkonnost akcií v minulosti nelze spoléhat jako na vodítko pro budoucí výkonnost. Nic v tomto oznámení by nemělo být vykládáno jako prognóza zisku. Informace v tomto oznámení nepředstavují nabídku k prodeji nebo výzvu k nákupu cenných papírů v SEGRO plc ani výzvu či pobídku k zapojení do jakýchkoli jiných investičních aktivit.

O společnosti SEGRO
SEGRO je britský realitní investiční fond (REIT) a přední vlastník, manažer a developer moderních skladů a nemovitostí pro lehký průmysl. Vlastní nebo spravuje 7,8 milionů čtverečních metrů prostoru (84 milionů čtverečních stop) v hodnotě 11,7 miliardy GBP a slouží zákazníkům z celé řady průmyslových odvětví. Její nemovitosti se nacházejí ve velkých městech a jejich okolí a na klíčových dopravních uzlech ve Spojeném království a v osmi dalších evropských zemích.

Kliknutím sem stáhnete tuto tiskovou zprávu ve formátu pdf.

Finanční investoři
Kopírovat URL

Tato stránka byla automaticky přeložena.