click for accessibility tool

Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

We gebruiken cookies om u een betere browse-ervaring te bieden. Cookies verbeteren de sitenavigatie, analyseren het sitegebruik en helpen bij onze marketinginspanningen. Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken of om uw cookievoorkeuren te wijzigen, gaat u naar onze privacy- en cookiespagina of klikt u op 'Instellingen weergeven'. Door op 'Alle cookies accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat.

Centrum voor privacybeleid

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Deze informatie kan over uw voorkeuren of uw apparaat gaan en wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. De informatie identificeert u meestal niet rechtstreeks, maar kan u een meer gepersonaliseerde webervaring bieden.

Omdat we uw recht op privacy respecteren, vindt u hieronder beschrijvingen van de soorten cookies die op deze site worden gebruikt en opties om u af te melden indien gewenst. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring van de site en de diensten die we kunnen aanbieden.

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van acties van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen.
Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen.
Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

Privacy en cookies

In een reactie op de resultaten zei David Sleath, Chief Executive:

“2019 was opnieuw een succesvol jaar voor SEGRO, waarbij onze duidelijke strategie uitstekende financiële en operationele resultaten opleverde. Onze hoogwaardige, goed gelegen portefeuille van stedelijke en grote magazijnen blijft een breed scala aan klanten aantrekken, die profiteren van de structurele aanjagers van e-commerce en verstedelijking. Zoals verwacht hebben deze trends nu een steeds grotere impact op zowel het vasteland als het VK.

“We zijn 2020 sterk begonnen. Onze substantiële, grotendeels voorverhuurde ontwikkelingspijplijn, samen met de aanhoudende resultaten van het actieve vermogensbeheer van onze bestaande portefeuille, zouden ons in staat moeten stellen om de komende jaren een verdere duurzame, samengestelde groei van huurinkomsten, inkomsten en dividenden te stimuleren.

“Dit jaar viert SEGRO haar honderdjarig bestaan. We zullen een langetermijnvisie blijven hanteren, die de belangen van onze financiële belanghebbenden en onze bredere verantwoordelijkheden weerspiegelt, terwijl we ernaar streven het bedrijf te positioneren voor verder succes in de volgende eeuw.”

Hoogtepunten:

 • Gecorrigeerde winst vóór belastingen, een stijging van 10,8 procent, als gevolg van een recordjaar van voltooiing van de ontwikkeling, hoge klantretentie, vergelijkbare huurgroei en een lage leegstand.
 • Aangepaste WPA van 24,4 pence, een stijging van 4,3 procent in vergelijking met 2018 (23,4 pence) of 9,9 procent exclusief de impact van de in 2018 ontvangen SELP-prestatievergoeding (betaalbaar om de vijf jaar). IFRS WPA van 79,3 pence (2018: 105,4 pence) weerspiegelt de waardestijging van onze portefeuille met 7,5 procent (2018: 10,7 procent stijging).
 • EPRA NAV per aandeel stijgt met 8,9 procent tot 708 pence (31 december 2018: 650 pence). IFRS NAV per aandeel was 697 pence (31 december 2018: 644 pence).
 • Toekomstige winstvooruitzichten ondersteund door 1,2 miljoen m² aan ontwikkelingsprojecten in aanbouw of in vergevorderde voorverhuurde besprekingen. Dit komt neer op nog eens 15 procent extra ruimte en £ 70 miljoen aan potentiële huur, waarvan 71 procent betrekking heeft op voorverhuur en verhuur vóór voltooiing.
 • Het dividend over het hele jaar 2019 is met 10,1 procent gestegen tot 20,7 pence (2018: 18,8 pence). Het slotdividend steeg met 8,7 procent tot 14,4 pence (2018: 13,25 pence).

FINANCILE EN OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN 1

Waarderingswinsten en huurgroei in de hele portefeuille, waarbij Continentaal Europa beter presteerde dan het VK

 • Portefeuillekapitaalwaarderingssurplus van 7,5 procent dankzij een stijging van 2,5 procent van de like-for-like waarde van onze Britse portefeuille (2018: 12,0 procent) en 13,5 procent in continentaal Europa (2018: 5,1 procent). Waarderingswinsten werden voornamelijk gedreven door vermogensbeheer, huurwaardegroei (VK: 2,6 procent, Continentaal Europa: 3,0 procent), ontwikkelingswinsten en verdere compressie van de opbrengst in Continentaal Europa.

Operationele statistieken op recordniveau dankzij actief activabeheer en sterke vraag van gebruikers

 • £ 65,8 miljoen aan nieuwe huurverplichtingen op jaarbasis in de periode (2018: £ 66,4 miljoen) , waarvan £ 33,2 miljoen (2018: £ 41,5 miljoen) afkomstig is van nieuwbouw.
 • 4,7 procent like-for-like netto huurinkomstengroei (5,7 procent in het VK, 3,1 procent in continentaal Europa) geholpen door een gemiddelde stijging van 17,8 procent op huurherzieningen en -verlengingen. De cijfers voor het VK omvatten de significante impact van herschikkingen en verlengingen van huurcontracten in het Heathrow Cargo Centre.
 • De leegstand blijft laag op 4,0 procent (31 december 2018: 5,2 procent) als gevolg van sterke verhuringen van recent afgeronde speculatieve ontwikkelingen en enkele desinvesteringen van leegstaande activa. Door onze voortdurende focus op klantenservice is het klantenbehoud hoog gebleven op 88 procent (2018: 89 procent).

Kapitaalallocatie gericht op financiering van verdere door ontwikkeling geleide groei

 • £ 692 miljoen aan investeringen in onze portefeuille , waaronder £ 556 miljoen geïnvesteerd in ontwikkelingsinvesteringen, infrastructuur en grond, evenals £ 136 miljoen aan acquisities van activa. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door £ 442 miljoen aan activa en grondvervreemdingen (inclusief de verkoop van activa aan onze SELP-joint venture).
 • De totale ontwikkelingsinvesteringen voor 2020, inclusief infrastructuur en grondaankopen, zullen naar verwachting meer dan £ 600 miljoen bedragen.
 • £ 50 miljoen aan potentiële huur uit de huidige ontwikkelingspijplijn, waarvan 60 procent is veiliggesteld. Dit omvat £ 10 miljoen aan potentiële huur van speculatieve stedelijke magazijnontwikkelingen op de zeer aantrekkelijke Londense markt.
 • £20 miljoen aan potentiële huur van verdere voorverhuurde projecten op korte termijn die in een vergevorderd stadium van onderhandeling verkeren. Onze grondbank en extra grond onder onze controle via optieovereenkomsten bieden een aanzienlijk potentieel voor verdere groei.

Balans

 • SEGRO blijft adequaat en efficiënt gefinancierd. De gemiddelde kosten van schulden blijven met 1,7 procent aantrekkelijk (2018: 1,9 procent), de lange gemiddelde looptijd van de schulden is gehandhaafd op 10,0 jaar (2018: 10,2 jaar) en de look-through LTV-ratio is gedaald tot 24 procent (31 december 2018: 29 procent).
 • Aandelenplaatsing van £ 451 miljoen voltooid in februari 2019, waardoor capaciteit wordt geboden om te blijven investeren voor groei.
 • SEGRO heeft bijna £ 1,4 miljard aan contanten en beschikbare faciliteiten tot haar beschikking.

1 De cijfers op de pagina's 1 tot 16 hebben betrekking op het aandeel van SEGRO, behalve voor grond (hectare) en ruimte (vierkante meter) die worden genoteerd op 100 procent, tenzij anders vermeld. Raadpleeg het overzicht Presentatie van de financiële informatie in het Financieel overzicht voor meer informatie.

FINANCIEEL OVERZICHT

Resultatenrekeningstatistieken 2019 2018 Wijziging
procent
Gecorrigeerde 1 winst voor belastingen (£m) 267,5 241,5 10.8
IFRS winst voor belastingen (£m) 902.0 1,099,1 (17.9)
Aangepaste 2 winst per aandeel (pence) 24.4 23.4 4.3
IFRS winst per aandeel (pence) 79,3 105,4 (24.8)
Dividend per aandeel (pence) 20.7 18.8 10.1

Balansstatistieken 31 dec 2019 31 dec 2018 Wijziging
procent
Portefeuillewaardering (SEGRO-aandeel, £m) 10,251 9,425 7,5 5
EPRA 34 intrinsieke waarde per aandeel (pence, verwaterd) 708 650 8.9
IFRS intrinsieke waarde per aandeel (pence, verwaterd) 697 644 8.2
Nettoschulden van de groep (£m) 1,811 2,177 -
Loan to value ratio inclusief joint ventures tegen aandeel (procent) 24 29 -

1 Een aansluiting tussen de aangepaste winst voor belastingen en de IFRS-winst voor belastingen is weergegeven in toelichting 2.
2
Een aansluiting tussen de aangepaste winst per aandeel en de IFRS-winst per aandeel wordt weergegeven in Toelichting 11(i).
3
Een aansluiting tussen EPRA intrinsieke waarde per aandeel en IFRS intrinsieke waarde per aandeel wordt weergegeven in Toelichting 11(ii).
4
Berekeningen voor EPRA-prestatiemaatstaven worden weergegeven in de Aanvullende toelichtingen bij de verkorte financiële informatie.
5
Percentage waarderingsmutaties gedurende de periode op basis van het verschil tussen begin- en eindwaarderingen voor alle objecten, inclusief gebouwen in aanbouw en grond, gecorrigeerd voor investeringsuitgaven, aan- en verkopen.

Bekijk het volledige persbericht in pdf-formaat.

Volledige details van onze belangen zijn te vinden in het SEGRO Property Analysis Report.

Bekijk een video-interview met David Sleath, Chief Executive en Soumen Das, Chief Financial Officer.

WEBCAST / CONFERENTIE OPROEP VOOR INVESTEERDERS EN ANALISTEN

Een live webcast van de presentatie van de resultaten is vanaf 08:30 uur (Britse tijd) beschikbaar op:

https://edge.media-server.com/mmc/p/9shzjdax

De webcast zal tegen het einde van de dag beschikbaar zijn voor herhaling op de website van SEGRO op: http://www.segro.com/investors .

Er zal om 08:30 uur (Britse tijd) een telefonische vergadering beschikbaar zijn op het volgende nummer:
Inbellen: +44 (0)2071 928000
Toegangscode: 4534627
Een audio-opname van de telefonische vergadering is beschikbaar tot 21 februari 2020 op:
VK & internationaal: +44 (0)3333 009785
Toegangscode: 4534627

Een video-interview met David Sleath, Chief Executive, waarin de resultaten worden besproken, is nu beschikbaar om te bekijken op www.segro.com , samen met deze aankondiging, het vastgoedanalyserapport voor het volledige jaar 2019 en andere informatie over SEGRO.

FINANCILE KALENDER

Datum slotdividend ex-div 2019 19 maart 2020
Recorddatum slotdividend 2019 20 maart 2020
Dividendprijs slotdividend 2019 bekend 26 maart 2020
Betaaldatum slotdividend 2019 01 mei 2020
Handelsupdate eerste kwartaal 2020 21 april 2020
Resultaten halfjaar 2020 30 juli 2020

OVER SEGRO

SEGRO is een UK Real Estate Investment Trust (REIT) en een toonaangevende eigenaar, manager en ontwikkelaar van moderne magazijnen en licht industrieel vastgoed. Het bezit of beheert 8 miljoen vierkante meter ruimte (86 miljoen vierkante voet) ter waarde van £ 12,2 miljard en bedient klanten uit een breed scala van industriële sectoren. Haar eigendommen bevinden zich in en rond grote steden en op belangrijke transportknooppunten in het VK en in acht andere Europese landen.

Toekomstgerichte verklaringen: Deze aankondiging bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot SEGRO's verwachtingen en plannen, strategie, managementdoelstellingen, toekomstige ontwikkelingen en prestaties, kosten, inkomsten en andere trendinformatie. Deze verklaringen zijn onderhevig aan veronderstellingen, risico's en onzekerheden. Veel van deze veronderstellingen, risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die buiten het vermogen van SEGRO liggen om deze nauwkeurig te controleren of in te schatten en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk verschillen van de resultaten of ontwikkelingen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Bepaalde uitspraken zijn gedaan met betrekking tot verwachte procesveranderingen, economische omstandigheden en de huidige regelgeving. Alle toekomstgerichte verklaringen die door of namens SEGRO zijn gedaan, zijn gebaseerd op de kennis en informatie waarover bestuurders beschikken op de datum van deze aankondiging. Dienovereenkomstig kan er geen garantie worden gegeven dat aan een bepaalde verwachting zal worden voldaan en worden de aandeelhouders van SEGRO gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op de toekomstgerichte verklaringen. Bovendien mogen toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot trends of activiteiten uit het verleden niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen voortduren. Anders dan in overeenstemming met haar wettelijke of regelgevende verplichtingen (inclusief onder de Richtlijnen voor openbaarmaking en transparantie van de Financial Conduct Authority), verbindt SEGRO zich er niet toe om toekomstgerichte verklaringen bij te werken om eventuele wijzigingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring betrekking heeft, weer te geven. gebaseerd. In het verleden behaalde aandelenprestaties kunnen niet worden gebruikt als richtlijn voor toekomstige prestaties. Niets in deze aankondiging mag worden opgevat als een winstprognose.

Noch de inhoud van de website van SEGRO, noch enige andere website die toegankelijk is via hyperlinks van de website van SEGRO is opgenomen in of maakt deel uit van deze aankondiging.

financieel investeerders
Kopie URL

Deze pagina is automatisch vertaald.