Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

We gebruiken cookies om u een betere browse-ervaring te bieden. Cookies verbeteren de sitenavigatie, analyseren het sitegebruik en helpen bij onze marketinginspanningen. Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken of om uw cookievoorkeuren te wijzigen, gaat u naar onze privacy- en cookiespagina of klikt u op 'Instellingen weergeven'. Door op 'Alle cookies accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat.

Centrum voor privacybeleid

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Deze informatie kan over uw voorkeuren of uw apparaat gaan en wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. De informatie identificeert u meestal niet rechtstreeks, maar kan u een meer gepersonaliseerde webervaring bieden.

Omdat we uw recht op privacy respecteren, vindt u hieronder beschrijvingen van de soorten cookies die op deze site worden gebruikt en opties om u af te melden indien gewenst. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring van de site en de diensten die we kunnen aanbieden.

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van acties van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen.
Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen.
Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

Privacy en cookies

Kritieke Prestatie Indicatoren

Totaal aandeelhoudersrendement

Wat het is: TSR meet de verandering in onze aandelenkoers gedurende het jaar, ervan uitgaande dat uitgekeerde dividenden worden herbelegd. Deze KPI weerspiegelt onze inzet om een beter rendement voor onze aandeelhouders te realiseren door de uitvoering van onze strategie op middellange termijn. TSR is een belangrijke maatstaf die wordt gebruikt bij het bepalen van de beloning van het beloningsplan voor de lange termijn voor zowel de uitvoerend bestuurders als de senior managers.

Onze prestatie: de TSR van de Groep bedroeg 55,1 procent, vergeleken met 29,9 procent voor de FTSE 350 Real Estate-index. Deze prestatie weerspiegelt een combinatie van het dividend van 22,6 pence (15,2 pence 2020-slotdividend en 7,4 pence interim-dividend voor 2021) dat in de loop van het jaar is uitgekeerd en een stijging van de aandelenkoers van 947,6 pence op 31 december 2020 tot 1.436,5 pence op 31 december 2021.

Totaal aandeelhoudersrendement

Totaal vastgoedrendement

Wat het is: TPR is het niet-gegarandeerde gecombineerde inkomen en kapitaalrendement van onze portefeuille van permanente beleggingen die het hele jaar door worden aangehouden. Het is een belangrijke maatstaf voor het succes van onze strategie op het gebied van activaselectie en -beheer. MSCI Real Estate bereidt de berekening voor en zorgt voor
benchmark TPR-gegevens voor vergelijkbare eigendommen in hun bredere universum. We streven ernaar om op lange termijn beter te presteren dan de benchmark. Details over de impact van TPR op korte en lange termijn incentives vindt u op pagina's 140 tot 155 of het Jaarverslag en Jaarrekening 2021.

Onze prestaties: de TPR van de permanente activa van de Groep in 2021 bedroeg 33,7 procent
(2020: 14,0 procent). De Britse portefeuille genereerde een TPR van 39,1 procent en presteerde beter dan de benchmark berekend door MSCI Real Estate UK All Industrial Quarterly van 36,4 procent. De TPR van onze portefeuille in Continentaal Europa bedroeg 24,0 procent. Benchmarkgegevens voor Continentaal Europa zullen later in het jaar worden ontvangen.

Totaal eigendomsrendement

Totaal boekhoudkundig rendement

Wat het is: TAR is de groei van de Aangepaste NAV per aandeel plus betaalde dividenden, uitgedrukt als een percentage van de Aangepaste NAV per aandeel op 31 december 2020. Het meet het rendement op kapitaal en is een belangrijke maatstaf die wordt gebruikt bij het bepalen van de langetermijnbonus planbezoldiging voor zowel de uitvoerend bestuurders als de senior managers.

Onze prestaties: De TAR voor de Groep bedroeg 42,5 procent (2020: 19,3 procent). Deze prestatie weerspiegelt een combinatie van de stijging van de Aangepaste NAV met 323 pence van 814 pence op december 2020 tot 1.137 pence op 31 december 2021 en het dividend van 22,6 pence (15,2 pence 2020-slotdividend en 7,4 pence 2021-interimdividend) dat in de loop van het jaar is uitbetaald.

Totaal boekhoudkundig rendement

Aangepaste WPA (pence)

Wat het is: Onze headline Aangepaste winst per aandeel (WPA) weerspiegelt de inkomsten uit onze operationele activiteiten: huurinkomsten minus operationele, administratieve en financieringskosten en belastingen. Het is de belangrijkste bepalende factor voor de hoogte van het jaarlijkse dividend. IFRS WPA omvat de impact van gerealiseerde en niet-gerealiseerde veranderingen in de waardering van onze activa, die vaak de onderliggende operationele prestaties kunnen maskeren. De aansluiting tussen Basis WPA en Aangepaste WPA is te vinden in Toelichting 12(i) op pagina 194 van het Jaarverslag en Jaarrekening 2021.

Onze prestaties: De aangepaste WPA steeg met 14,6 procent tot 29,1 pence gedurende het jaar, als gevolg van hogere huurinkomsten uit onze vaste activa, nieuwe inkomsten uit acquisities en ontwikkelingen, en een bijdrage van 1,1 pence uit een prestatievergoeding ontvangen van onze SELP-joint venture.

Aangepaste WPA KPI 2021

Huurrol groei

Wat het is: de hoofdhuur op jaarbasis die gedurende het jaar is gecontracteerd, verminderd met het verlies aan inkomsten door terugnames. Er zijn twee elementen: de inkomsten uit onze vaste activa laten groeien door de leegstand te verminderen en de huren door huurverlengingen en huurherzieningen te verhogen; en om nieuwe huur te genereren door gebouwen te ontwikkelen op voorverhuurde of speculatieve basis. Huur uit nieuwe aanwinsten is niet inbegrepen.

Onze prestaties: in totaal hebben we gedurende het jaar £ 72 miljoen aan netto nieuwe huur op jaarbasis gegenereerd (2020: £ 60 miljoen). De stijging werd veroorzaakt door hogere huren bij herziening en verlenging in het VK en door het toegenomen huurvolume uit de voltooiing van de ontwikkeling en voorverhuurde overeenkomsten die gedurende het jaar werden afgesloten.

Huur roll groei

Lening naar waarde

Wat het is: Het deel van onze vastgoedactiva (inclusief investeringen, eigenaar-bewoners- en handelspanden tegen boekwaarde en ons aandeel in vastgoed in joint ventures en exclusief ROU-activa voor hoofdlease) dat wordt gefinancierd door leningen. In dit stadium van de cyclus en op basis van onze investeringsplannen, streven we ernaar om onze LTV in de nabije toekomst op ongeveer 30 procent te houden. Wij zijn van mening dat REIT's met een lagere hefboomwerking een lagere
risico en minder volatiel investeringsvoorstel voor aandeelhouders.

Onze prestaties: de LTV-ratio van de Groep was met 23 procent iets lager, ondanks een netto-investering van £ 1,5 miljard in ons bedrijf in 2021. Dit was voornamelijk te wijten aan de niet-gerealiseerde meerwaarde op de waarde van onze portefeuille. De timing van investeringsbeslissingen en desinvesteringen, evenals de beweging in de waarde van onze activa, kunnen ertoe leiden dat de LTV fluctueert.

LTV Lening naar waarde

Lees verder

In een oogopslag

Enkele aanvullende inzichten in SEGRO en ons portfolio.

Lees verder

Waar we het doen?

Ontdek de geografische verdeling naar waarde van onze activa.

Lees verder

Financiële hoogtepunten

Voor de meest recent gepubliceerde financiële hoogtepunten.

Lees verder

Deze pagina is automatisch vertaald.