Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

We gebruiken cookies om u een betere browse-ervaring te bieden. Cookies verbeteren de sitenavigatie, analyseren het sitegebruik en helpen bij onze marketinginspanningen. Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken of om uw cookievoorkeuren te wijzigen, gaat u naar onze privacy- en cookiespagina of klikt u op 'Instellingen weergeven'. Door op 'Alle cookies accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat.

Centrum voor privacybeleid

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Deze informatie kan over uw voorkeuren of uw apparaat gaan en wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. De informatie identificeert u meestal niet rechtstreeks, maar kan u een meer gepersonaliseerde webervaring bieden.

Omdat we uw recht op privacy respecteren, vindt u hieronder beschrijvingen van de soorten cookies die op deze site worden gebruikt en opties om u af te melden indien gewenst. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring van de site en de diensten die we kunnen aanbieden.

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van acties van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen.
Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen.
Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

Privacy en cookies

Belangrijkste definities en woordenlijst

Airport Property Partnership, een 50-50 joint venture tussen SEGRO en Aviva Investors.

IFRS winst/WPA exclusief kapitaal en andere eenmalige posten. Het is de maatstaf die intern wordt gebruikt om de inkomensprestaties van de Groep te beoordelen. Zie toelichtingen 2 en 11(i) bij de verkorte financiële staten voor details over deze aanpassingen.

De opgeleverde investerings- en handelspanden en het aandeel van de Groep in de opgeleverde investerings- en handelspanden van joint ventures.

Het huidige programma van ontwikkelingen van de Groep, goedgekeurd of in aanbouw op de balansdatum, samen met mogelijke plannen die nog niet zijn gestart op grond die eigendom is van of gecontroleerd wordt door de Groep.

De European Public Real Estate Association, een instantie in de vastgoedsector, die aanbevelingen voor beste praktijken heeft uitgebracht om consistentie en transparantie te bieden in de rapportage over onroerend goed in heel Europa.

Nog te besteden kosten bij (her)ontwikkeling tot praktische oplevering, inclusief toerekenbare rente.

De geschatte jaarlijkse markthuurwaarde van verhuurbare ruimte zoals tweejaarlijks bepaald door de taxateurs van de Groep. Dit zal normaal gesproken anders zijn dan de huur die wordt betaald.

Nettoschulden gedeeld door het totaal eigen vermogen exclusief immateriële activa en voorziening voor latente belasting.

Gecontracteerde huuropbrengsten opgenomen in de periode, in de winst-en-verliesrekening, inclusief afkooppremies en te ontvangen rente op financiële leases. Huurincentives, initiële kosten en eventuele overeengekomen toekomstige huurverhogingen worden lineair afgeschreven over de leaseperiode.

Voltooide terreinen en gebouwen aangehouden voor huuropbrengsten en/of waardevermeerdering.

Investment Property Databank is een aanbieder van vastgoedprestaties en risicoanalyses.

Een entiteit waarin de Groep een belang heeft en die gezamenlijk wordt gecontroleerd door de Groep en een of meer partners op grond van een contractuele overeenkomst waarbij beslissingen over het financiële en operationele beleid die essentieel zijn voor de werking, prestaties en financiële positie van de onderneming de toestemming van elke partner vereisen.

Nettoschulden gedeeld door de boekwaarde van de totale vastgoedactiva (beleggings-, koop- en handelspanden). Dit wordt gemeten op doorkijkbasis (inclusief joint ventures op aandeel) of volledig in eigendom (exclusief joint ventures).

Het interne rendement van een vastgoedbelegging, gebaseerd op de waarde van het onroerend goed, ervan uitgaande dat de huidige voorbijgaande huur terugkeert naar ERV en ervan uitgaat dat het onroerend goed in de loop van de tijd volledig bezet raakt.

Op jaarbasis berekende actuele huur minus niet-recupereerbare vastgoedkosten zoals leegstand, gedeeld door de vastgoedwaardering plus fictieve koperskosten. Dit is in overeenstemming met EPRA's Best Practices Recommendations.

Bruto huurinkomsten minus betaalde erfpachtcanonen, netto servicekosten en exploitatiekosten onroerend goed

Netto equivalent rendement uitgaande van huur die driemaandelijks vooruit wordt ontvangen.

De jaarlijkse huurinkomsten die momenteel op een onroerend goed te ontvangen zijn op de balansdatum (die hoger of lager kunnen zijn dan de ERV). Exclusief huurinkomsten waar een huurvrije periode van toepassing is. Exclusief servicekosten-inkomsten (die worden verrekend met servicekosten).

Een huurovereenkomst ondertekend met een gebruiker voorafgaand aan de voltooiing van een ontwikkeling.

Een kwalificerende entiteit die ervoor heeft gekozen om fiscaal te worden behandeld als een vastgoedbeleggingstrust. In het VK moeten dergelijke entiteiten genoteerd zijn aan een erkende effectenbeurs, zich voornamelijk bezighouden met vastgoedbeleggingsactiviteiten en aan bepaalde permanente kwalificaties voldoen. SEGRO plc en haar Britse dochterondernemingen gekozen voor REIT-status met ingang van 1 januari 2007.

Zie doorlopende huur.

SEGRO European Logistics Partnership, een 50-50 joint venture tussen SEGRO en Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments).

Wanneer een ontwikkeling is begonnen voordat een huurovereenkomst met betrekking tot die ontwikkeling is ondertekend.

De gebruikte conversiefactor is, indien van toepassing, 1 vierkante meter = 10,7639 vierkante voet.

Gederfde huurinkomsten als gevolg van het aflopen van de huurovereenkomst, uitoefening van de opzegoptie, afkoop of insolventie.

Netto aanvangsrendement gecorrigeerd met eigenwoningforfait voor verhuurde objecten waarvoor op de waardepeildatum een huurvrije periode geldt. Dit is in overeenstemming met EPRA's Best Practices Recommendations.

Een maatstaf voor het niet-gegarandeerde rendement voor de portefeuille en wordt berekend als de verandering in kapitaalwaarde, verminderd met eventuele gemaakte kapitaaluitgaven, plus netto-inkomsten, uitgedrukt als een percentage van het geïnvesteerd vermogen over de betrokken periode, zoals berekend door IPD en exclusief grond.

Vastgoed dat wordt ontwikkeld voor verkoop of dat wordt vastgehouden voor verkoop nadat de ontwikkeling is voltooid.

Rendement op kostprijs is het verwachte brutorendement op basis van de geschatte actuele markthuurwaarde (ERV) van de ontwikkelingen bij volledige verhuur, gedeeld door de boekwaarde van de ontwikkelingen bij aanvang van de ontwikkeling of de balansdatum plus toekomstige ontwikkeling kosten en geschatte financieringskosten tot voltooiing.

Deze pagina is automatisch vertaald.