Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

We gebruiken cookies om u een betere browse-ervaring te bieden. Cookies verbeteren de sitenavigatie, analyseren het sitegebruik en helpen bij onze marketinginspanningen. Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken of om uw cookievoorkeuren te wijzigen, gaat u naar onze privacy- en cookiespagina of klikt u op 'Instellingen weergeven'. Door op 'Alle cookies accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat.

Centrum voor privacybeleid

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Deze informatie kan over uw voorkeuren of uw apparaat gaan en wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. De informatie identificeert u meestal niet rechtstreeks, maar kan u een meer gepersonaliseerde webervaring bieden.

Omdat we uw recht op privacy respecteren, vindt u hieronder beschrijvingen van de soorten cookies die op deze site worden gebruikt en opties om u af te melden indien gewenst. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring van de site en de diensten die we kunnen aanbieden.

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van acties van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen.
Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen.
Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

Privacy en cookies

Disclaimer

Deze website (de “Website”) is de website van SEGRO (“SEGRO”, “ons” of “wij”).

Lees deze gebruiksvoorwaarden van de Website aandachtig door, want door de Website te gebruiken stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn. We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen en zullen eventuele variaties hier posten. U wordt geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken, aangezien u geacht wordt variaties te hebben geaccepteerd als u de Website blijft gebruiken nadat ze zijn geplaatst.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u de Website op geen enkele manier te gebruiken.

De op de Website gepubliceerde informatie wordt geleverd door SEGRO en, waar aangegeven, door bepaalde derden. SEGRO besteedt alle zorg en voorzorg om ervoor te zorgen dat de informatie die op de Website wordt gepubliceerd juist is wanneer deze wordt geplaatst en regelmatig wordt bijgewerkt, maar SEGRO garandeert of kan aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid of actualiteit ervan en SEGRO kan de informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. U mag niet vertrouwen op de informatie op de Website en u erkent dat u passende maatregelen moet nemen om deze informatie te verifiëren voordat u ernaar handelt.

SEGRO PUBLICEERT DE WEBSITE “AS IS” ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE WEBSITE, DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OF DE PRODUCTEN OF DIENSTEN NAAR DE WEBSITE WORDEN VERWEZEN (IN ZOVER DERGELIJKE GARANTIES KUNNEN UITGESLOTEN ONDER ENIGE RELEVANTE WET) EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL SEGRO NOCH INVESTIS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VERLIES OF SCHADE, RECHTSTREEKS OF INDIRECTE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT DOOR DE WET), BIJZONDERE WINSTVERLIES OF VERLIES VAN WINST DAT KAN HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, HOE DAN OOK VOORTVLOEIT.

De informatie op de Website is geen uitnodiging om te beleggen in aandelen of andere effecten, of andere producten of diensten of anderszins hierin te handelen of een contract aan te gaan met SEGRO of een ander bedrijf. Op de verstrekte informatie mag niet worden vertrouwd in verband met een investeringsbeslissing. U dient in verband hiermee altijd passend professioneel advies in te winnen.

De prestaties uit het verleden van SEGRO of een ander bedrijf waarnaar op de Website wordt verwezen, kunnen niet worden gebruikt als richtlijn voor toekomstige prestaties. De prijs van aandelen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen.

Elke verwijzing naar een product of dienst die is of kan worden geleverd door SEGRO of een ander bedrijf, houdt geen belofte in dat een dergelijk product of dergelijke dienst op enig moment beschikbaar zal zijn. Wijzigingen of verbeteringen in dergelijke producten of diensten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Het auteursrecht op het ontwerp en de architectuur van de website is eigendom van SEGRO, die ook eigenaar is van het auteursrecht op de inhoud die op de website is gepubliceerd, tenzij anders aangegeven door de eigendomsverklaring van een derde partij. Afbeeldingen, handelsmerken en merken worden ook beschermd door andere intellectuele eigendomsrechten en mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd of toegeëigend zonder schriftelijke toestemming van hun respectieve eigenaars. Tenzij specifiek verboden door een kennisgeving die op een pagina is gepubliceerd, mag u een gedrukte kopie maken van dergelijke delen van de Website die u redelijkerwijs nodig heeft voor uw eigen persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat een kopie ervan alle relevante eigendomskennisgevingen en/of disclaimers bevat. Elk ander gebruik is verboden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website van waaruit u de Website hebt bezocht of waarnaar u vanaf de website een hyperlink kunt maken en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die u als gevolg daarvan oploopt.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en u stemt ermee in dat de Engelse rechtbanken de exclusieve jurisdictie hebben in elk geschil.

Voor zover enig deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal dat deel in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden, die allemaal volledig van kracht blijven zoals toegestaan volgens de wet.

Deze pagina is automatisch vertaald.