click for accessibility tool

Tato stránka používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku.

Používáme cookies, abychom vám nabídli lepší zážitek z prohlížení. Soubory cookie zlepšují navigaci na webu, analyzují používání webu a pomáhají v našem marketingovém úsilí. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme soubory cookie, nebo změnit své preference týkající se souborů cookie, navštivte naši stránku ochrany osobních údajů a souborů cookie nebo klikněte na „Zobrazit nastavení“. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení.

Centrum zásad ochrany osobních údajů

Když navštívíte jakoukoli webovou stránku, může ukládat nebo získávat informace ve vašem prohlížeči, většinou ve formě souborů cookie. Tyto informace se mohou týkat vašich preferencí nebo vašeho zařízení a většinou se používají k tomu, aby web fungoval tak, jak očekáváte. Tyto informace vás obvykle přímo neidentifikují, ale mohou vám poskytnout personalizovanější web.

Protože respektujeme vaše právo na soukromí, níže naleznete popis typů souborů cookie používaných na tomto webu a možnosti, jak se odhlásit, pokud to preferujete. Vezměte prosím na vědomí, že blokování některých typů souborů cookie může ovlivnit vaši zkušenost s webem a službami, které jsme schopni nabídnout.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozorňoval, ale některé části webu pak nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Soukromí a soubory cookie

Klíčové definice a glosář

Airport Property Partnership, společný podnik 50-50 mezi SEGRO a Aviva Investors.

IFRS zisk/EPS bez kapitálu a jiných jednorázových položek. Jedná se o měřítko, které se používá interně k hodnocení výnosové výkonnosti Skupiny. Podrobnosti o těchto úpravách viz poznámky 2 a 11(i) ke zkrácené účetní závěrce.

Dokončené investice a obchodní nemovitosti a podíl Skupiny na dokončených investicích do nemovitostí a obchodování s nemovitostmi ve společných podnicích.

Aktuální program rozvoje Skupiny schválený nebo ve výstavbě k rozvahovému dni, spolu s potenciálními plány, které ještě nebyly zahájeny na pozemcích vlastněných nebo ovládaných Skupinou.

European Public Real Estate Association, subjekt z oboru nemovitostí, který vydal Doporučení osvědčených postupů s cílem zajistit konzistentnost a transparentnost při podávání zpráv o nemovitostech v celé Evropě.

Náklady, které je třeba ještě vynaložit na vývoj nebo přestavbu do praktického dokončení, včetně přiřaditelných úroků.

Odhadovaná hodnota ročního tržního nájemného pronajímatelných ploch, jak je stanovena dvakrát ročně odhadci Skupiny. Obvykle se bude lišit od placeného nájemného.

Čisté výpůjčky dělené celkovým vlastním kapitálem bez nehmotného majetku a rezervy na odloženou daň.

Smluvní výnosy z pronájmu vykázané v daném období ve výkazu zisku a ztráty, včetně prémií za odkupné a úroků z finančního leasingu. Leasingové pobídky, počáteční náklady a jakékoli nasmlouvané budoucí navýšení nájemného se odepisují rovnoměrně po dobu trvání leasingu.

Dokončené pozemky a budovy držené za účelem výnosu z pronájmu a/nebo kapitálového zhodnocení.

Investment Property Databank je poskytovatelem analýzy výkonnosti nemovitostí a rizik.

Subjekt, ve kterém Skupina drží podíl a který je společně kontrolován Skupinou a jedním nebo více partnery na základě smluvního ujednání, podle kterého rozhodnutí o finančních a provozních politikách zásadních pro provoz, výkonnost a finanční pozici podniku vyžadují souhlas každého partnera.

Čisté výpůjčky dělené účetní hodnotou celkových aktiv (investice, vlastníkem obsazené nemovitosti a nemovitosti k obchodování). To se měří buď na základě pohledávky (včetně společných podniků na akcii), nebo zcela vlastněných (což nezahrnuje společné podniky).

Vnitřní míra návratnosti z investice do nemovitosti, založená na hodnotě nemovitosti za předpokladu, že se aktuální procházející nájemné vrátí na ERV a za předpokladu, že se nemovitost v průběhu času stane plně obsazenou.

Anualizované běžné procházející nájemné snížené o nevratné výdaje na nemovitost, jako jsou prázdné sazby, děleno oceněním nemovitosti plus pomyslnými náklady kupujících. To je v souladu s doporučeními EPRA Best Practices Recommendations.

Hrubý příjem z pronájmu snížený o zaplacené nájemné, čisté náklady na poplatky za služby a provozní náklady nemovitosti

Čistý ekvivalentní výnos za předpokladu, že nájemné je přijímáno čtvrtletně předem.

Roční příjem z pronájmu aktuálně splatný za nemovitost k rozvahovému dni (který může být vyšší nebo nižší než ERV). Nezahrnuje příjmy z pronájmu, pokud je v provozu období bez pronájmu. Nezahrnuje příjem ze servisních poplatků (který je započten proti nákladům na servisní poplatky).

Nájemní smlouva podepsaná s nájemcem před dokončením výstavby.

Oprávněný subjekt, který se rozhodl být považován za společnost Real Estate Investment Trust pro daňové účely. Ve Spojeném království musí být takové subjekty kótovány na uznávané burze cenných papírů, musí se převážně zabývat investičními aktivitami do nemovitostí a musí splňovat určité průběžné kvalifikace. SEGRO plc a její dceřiné společnosti ve Spojeném království zvoleny do statutu REIT s účinností od 1. ledna 2007.

Viz Passing Rent.

SEGRO European Logistics Partnership, 50-50 joint venture mezi SEGRO a Public Sector Pension Investments Board (PSP Investments).

Pokud byl vývoj zahájen před podpisem nájemní smlouvy v souvislosti s tímto vývojem

Tam, kde je to vhodné, použitý převodní faktor je 1 metr čtvereční = 10,7639 čtverečních stop.

Příjmy z pronájmu ztracené v důsledku vypršení leasingu, uplatnění opce, odstoupení nebo insolvence.

Čistý počáteční výnos upravený tak, aby zahrnoval pomyslné nájemné v souvislosti s pronajatými nemovitostmi, na které se v den ocenění vztahuje období bez nájmu. To je v souladu s doporučeními EPRA Best Practices Recommendations.

Míra nezaručeného výnosu pro portfolio a vypočítá se jako změna kapitálové hodnoty snížená o veškeré vynaložené kapitálové výdaje plus čistý příjem, vyjádřený jako procento kapitálu použitého za dané období, jak je počítáno podle IPD a bez pozemků.

Nemovitost ve vývoji k prodeji nebo nemovitost, která je po dokončení výstavby držena k prodeji.

Výnos z nákladů je očekávaný hrubý výnos založený na odhadované současné tržní hodnotě nájemného (ERV) developerského projektu, když je plně pronajat, vydělený účetní hodnotou developerského projektu k datu zahájení nebo rozvahovému dni, podle toho, co nastane dříve, plus budoucí vývoj náklady a odhadované finanční náklady na dokončení.

Tato stránka byla automaticky přeložena.