click for accessibility tool

Tato stránka používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku.

Používáme cookies, abychom vám nabídli lepší zážitek z prohlížení. Soubory cookie zlepšují navigaci na webu, analyzují používání webu a pomáhají v našem marketingovém úsilí. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme soubory cookie, nebo změnit své preference týkající se souborů cookie, navštivte naši stránku ochrany osobních údajů a souborů cookie nebo klikněte na „Zobrazit nastavení“. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení.

Centrum zásad ochrany osobních údajů

Když navštívíte jakoukoli webovou stránku, může ukládat nebo získávat informace ve vašem prohlížeči, většinou ve formě souborů cookie. Tyto informace se mohou týkat vašich preferencí nebo vašeho zařízení a většinou se používají k tomu, aby web fungoval tak, jak očekáváte. Tyto informace vás obvykle přímo neidentifikují, ale mohou vám poskytnout personalizovanější web.

Protože respektujeme vaše právo na soukromí, níže naleznete popis typů souborů cookie používaných na tomto webu a možnosti, jak se odhlásit, pokud to preferujete. Vezměte prosím na vědomí, že blokování některých typů souborů cookie může ovlivnit vaši zkušenost s webem a službami, které jsme schopni nabídnout.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozorňoval, ale některé části webu pak nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Soukromí a soubory cookie

Finanční zajímavosti

Finanční shrnutí

                                        2021 2020 Procento změny
Upravený 1 zisk před zdaněním (mil. GBP) 356 296 20.3
Zisk před zdaněním podle IFRS (mil. GBP) 4,355 1,464 -
Upravené 2 zisky na akcii (pence) 29.1 25.4 14.6
IFRS zisk na akcii (pence) 339,0 124,1 -
Dividenda na akcii (pence) 24.3 22.1 10,0
Celková účetní návratnost (%) 3 42,5 19.3 -
2021 2020 Procenta změny
Aktiva pod správou (v milionech GBP) 21,286 15,434 -
Ocenění portfolia (akcie SEGRO, £ mil.) 18,377 12 995 28,8 4
Upravená 5 6 čistá hodnota aktiv na akcii (pence, zředěná) 1,137 814 39.7
IFRS čistá hodnota aktiv na akcii (pence, zředěný) 1 115 809 -
Čistý dluh (podíl SEGRO £ mil.) 4,201 3,088 -
Poměr úvěru k hodnotě včetně společných podniků na akcii (v procentech) 23 24 -

1 . Odsouhlasení mezi upraveným ziskem před zdaněním a ziskem před zdaněním podle IFRS je uvedeno v poznámce 2 ke zkráceným finančním informacím.
2 . Odsouhlasení mezi upraveným ziskem na akcii a ziskem na akcii podle IFRS je uvedeno v poznámce 11 ke zkráceným finančním informacím.
3 . Celkový účetní výnos se vypočítává na základě počáteční a koncové upravené NAV na akcii připočtením dividend vyplacených během období.
4 . Procentuální pohyb ocenění během období na základě rozdílu mezi počátečním a konečným oceněním všech nemovitostí včetně budov ve výstavbě a pozemků, upravených o investiční výdaje, akvizice a prodeje.
5 . Odsouhlasení mezi upravenou hodnotou čistých aktiv na akcii a hodnotou čistých aktiv na akcii podle IFRS je uvedeno v poznámce 11 ke zkráceným finančním informacím.
6 . Upravená čistá hodnota aktiv je v souladu s čistými hmotnými aktivy EPRA (NTA) (viz tabulka 5 v Doplňujících poznámkách pro sesouhlasení NAV).

A Čísla uvedená na stranách 1 až 19 se týkají podílu společnosti SEGRO, s výjimkou pozemků (hektarů) a prostoru (metrů čtverečních), které jsou uváděny ve výši 100 procent, pokud není uvedeno jinak. Další podrobnosti naleznete ve výkazu Prezentace finančních informací ve Finančním přehledu.

Kontakt

Vztahy s investory
1 New Burlington Place,
Londýn W1S 2HR.
Registrační číslo Spojeného království 167591
Místo registrace: Anglie a Wales

investorrelations@SEGRO.com

+ 44 (0) 20 7451 9100

Přečtěte si více

Kde to děláme

Objevte geografické rozdělení podle hodnoty našich aktiv.

Přečtěte si více

klíčové indikátory výkonu

Všechny klíčové finanční ukazatele výkonnosti z nejnovější výroční zprávy a účetní závěrky.

Přečtěte si více

Na první pohled

Některé další pohledy na SEGRO a naše portfolio

Přečtěte si více

Tato stránka byla automaticky přeložena.