click for accessibility tool

Tato stránka používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku.

Používáme cookies, abychom vám nabídli lepší zážitek z prohlížení. Soubory cookie zlepšují navigaci na webu, analyzují používání webu a pomáhají v našem marketingovém úsilí. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme soubory cookie, nebo změnit své preference týkající se souborů cookie, navštivte naši stránku ochrany osobních údajů a souborů cookie nebo klikněte na „Zobrazit nastavení“. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení.

Centrum zásad ochrany osobních údajů

Když navštívíte jakoukoli webovou stránku, může ukládat nebo získávat informace ve vašem prohlížeči, většinou ve formě souborů cookie. Tyto informace se mohou týkat vašich preferencí nebo vašeho zařízení a většinou se používají k tomu, aby web fungoval tak, jak očekáváte. Tyto informace vás obvykle přímo neidentifikují, ale mohou vám poskytnout personalizovanější web.

Protože respektujeme vaše právo na soukromí, níže naleznete popis typů souborů cookie používaných na tomto webu a možnosti, jak se odhlásit, pokud to preferujete. Vezměte prosím na vědomí, že blokování některých typů souborů cookie může ovlivnit vaši zkušenost s webem a službami, které jsme schopni nabídnout.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozorňoval, ale některé části webu pak nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci po webu pohybují.
Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Soukromí a soubory cookie

Časté dotazy pro akcionáře

Mohu přesouvat sdílení mezi dvěma umístěními?

Ano, akcie SEGRO lze přesouvat mezi clearingovými a vypořádacími systémy pro Londýnskou burzu cenných papírů a Euronext Paris, Euroclear UK & Ireland a Euroclear France prostřednictvím mechanismu intercustodial propojení poskytovaného prostřednictvím Euroclear Bank. Převod akcií je proveditelný ve stejný pracovní den (ačkoli je vhodné spoléhat se na časový rámec T+1 jako na rezervu), pokud jsou do 16:25 CET k dispozici správné pokyny a převodní formuláře.

Investorům se doporučuje, aby si před zvažováním převodu akcií vyžádali radu od svého makléře nebo depozitáře. Akcie kotované na londýnské burze cenných papírů a obchodované ve Spojeném království jsou stejné jako akcie kotované na Euronext Paris a obchodované ve Francii, se stejnými právy a kódem ISIN GB00B5ZN1N88.

Bude na Euronext Paris trh pro akcie SEGRO?

Očekává se, že likvidita akcií SEGRO na burze Euronext Paris bude výrazně nižší než na londýnské burze cenných papírů, a proto je pravděpodobné, že akcie SEGRO budou na londýnské burze cenných papírů výrazně snáze obchodovatelné ve srovnání s Euronext Paris.

Kdy mohu přesunout své akcie?

Akcie SEGRO byly přijaty k obchodování na Euronext Paris dne 24. listopadu 2020. Od tohoto data je možné akcie volně převádět v souladu s nastíněným procesem převodu a cykly obchodování a vypořádání na příslušných trzích.

Koho mám kontaktovat, abych přesunul sdílení mezi dvěma umístěními?

Vaší primární kontaktní osobou pro poradenství a provádění převodu akcií mezi Euroclear UK & Ireland a Euroclear France by měl být váš stávající domácí broker nebo depozitář pro vaše akcie SEGRO. Váš broker/custodian bude muset sdělit vaše pokyny k převodu Euroclear Bank, Euroclear France, Euroclear UK & Ireland a Equiniti na níže uvedených kontaktech:

Euroclear Bank

vypořádání.clientservice@euroclear.com

Euroclear Francie

ESES.crossborderssettlementsupport@euroclear.com

Euroclear Spojené království a Irsko

Přeshraniční vyrovnání – specializovaný specialista pro Spojené království:
EquityReach.settlement.UKprocessing@euroclear.com

Equiniti

Registrační linka SEGRO plc:

Registrace: 0371 384 2186

Mezinárodní: +44 (0)121 415 0141

SEGRO neprovádí žádnou část procesu převodu zásob. Celý převodní mechanismus je řízen prostřednictvím opatrovnického spojení mezi Euroclear UK & Ireland a Euroclear France prostřednictvím Euroclear Bank.

Musím mít na každém místě správce?

Ano, váš broker nebo custodian bude muset být nastaven tak, aby držel akcie platformy Euroclear na trhu, na který se vaše akcie převádějí, tj. Euroclear UK & Ireland nebo Euroclear France. Poraďte se se svým makléřem nebo depozitářem, abyste se ujistili, že vaše ujednání o depozitním účtu jsou dostatečná k provedení převodu akcií, nebo zda by měla být provedena alternativní opatření.

Každý investor, který si přeje převést akcie, by se měl poradit se svým makléřem nebo depozitářem o radu ohledně přesunu svých akcií a souvisejících rizik a nákladů. Pokyny k převodu by měly být sděleny prostřednictvím vašeho makléře nebo depozitáře.

Komu potřebuji doručit své akcie v Euroclear France?

Pokud držíte své akcie v listinné podobě, váš broker nebo depozitář bude muset být instruován, aby doručil akcie na účet Euroclear Bank Euroclear UK & Ireland za účelem následného doručení na vaše příslušná ujednání o úschově Euroclear France prostřednictvím úschovního účtu Euroclear Bank v Euroclear France. Váš makléř vás požádá o vyplnění formuláře převodu Crest (certifikovaného společnosti Crest). Ten by měl být vyplněn a vrácen jim spolu s doprovodným podílovým listem (certifikáty). Po obdržení váš makléř odešle tento převodní formulář a podílové listy prostřednictvím přepážky Crest Counter k dalšímu přenosu společnosti Equiniti.

Pokud v současné době držíte své akcie elektronicky prostřednictvím, váš broker nebo custodian bude muset s protistranou dohodnout pokyn k obchodu a vypořádání. Po odsouhlasení budou oba muset zadat do vypořádacího systému CREST příslušnou odpovídající doručovací zprávu. Vyřízení zprávy CREST bude poté společnosti Equiniti elektronicky oznámeno automaticky a ze strany vašeho makléře není vyžadována žádná akce.

Jak dlouho budou převody akcií trvat?

Převod akcií je proveditelný ve stejný pracovní den (ačkoli je vhodné spoléhat se na časový rámec T+1 jako rezervu), pokud jsou příslušným účastníkům trhu zaslány správné pokyny a formuláře pro převod (Euroclear Bank, Equiniti, Euroclear UK & Irsko a Euroclear France) před 16:25 SEČ. Taková komunikace by měla být instruována a směrována prostřednictvím vašeho makléře nebo depozitáře.

Je pohyb dodání proti platbě (DVP) nebo dodání bez platby (DFP)?

Všechny převody akcií budou zpracovány bez placení a beze změny skutečného vlastnictví.

Jak se liší obchodní a zúčtovací praktiky mezi Francií a Spojeným královstvím?

Akcie obchodované na londýnské burze jsou vypořádány a zúčtovány prostřednictvím platformy Euroclear UK & Ireland. Vypořádací cyklus je T+2 a akcie jsou primárně kotovány a obchodovány v GBP.

Akcie obchodované na Euronext Paris jsou vypořádány a zúčtovány prostřednictvím platformy Euroclear France. Vypořádací cyklus je T+2 a akcie jsou primárně kotovány a obchodovány v EUR.

Investoři, kteří chtějí převést akcie mezi Euroclear UK & Ireland a Euroclear France, musí mít na paměti domácí postupy, požadavky a příslušné náklady na držení a obchodování s akciemi v tuzemsku a doporučuje se, aby se před provedením jakéhokoli převodu akcií poradili se svým makléřem nebo depozitářem.

Jaké jsou moje devizové („FX“) expozice v důsledku převodu?

Akcie držené ve Spojeném království budou denominovány v GBP, zatímco akcie držené ve Francii budou denominovány v EUR. Investorům se doporučuje, aby se poradili se svým makléřem nebo depozitářem ohledně pokynů ohledně FX expozice a potenciálních souvisejících rizik vyplývajících z převodu akcií mezi těmito dvěma trhy.

Pokud pohyb akcií představuje transakci mezi prodávajícím/kupujícím v EUR a kupujícím/prodávajícím v GBP (tj. převod akcií provedený v době provedení obchodu, nikoli před provedením), budou se muset obě strany dohodnout, kdo nese EUR/ Měnový rozdíl v GBP, pokud existuje.

Jsou nějaké náklady spojené s převodem akcií mezi trhy?

Poraďte se prosím se svým makléřem nebo depozitářem, abyste potvrdili příslušné náklady, které budou platit.

Budou v případě převodu mých akcií ovlivněna má práva akcionáře na podnikové akce a dividendy?

Akcie kotované na londýnské burze cenných papírů a obchodované ve Spojeném království jsou stejné jako akcie kotované na Euronext Paris a obchodované ve Francii, se stejným kódem ISIN GB00B5ZN1N88. Akcie mají stejná hlasovací práva a práva na dividendy. Oznámení o podnikových akcích budou zpřístupněna prostřednictvím Euroclear France prostřednictvím BNP Paribas Securities Services.

Budou data dividend/korporátních akcí na obou trzích stejná?

Termíny dividend a podnikových akcí budou stejné na všech trzích, na kterých se akcie SEGRO obchodují.

V jaké nominální hodnotě budou dividendy vypláceny?

Dividendy splatné v souvislosti s akciemi drženými ve Spojeném království budou vypláceny v GBP prostřednictvím Euroclear UK & Ireland a dividendy splatné v souvislosti s akciemi drženými ve Francii budou vyplaceny v GBP prostřednictvím Euroclear France (přičemž jakoukoli konverzi na EUR provede příslušný uschovatel, pokud není uvedeno jinak).

Informujte prosím naše registrátory, Equiniti Limited, písemně, který certifikát byl ztracen, a bude vám zaslán dopis o odškodnění k doplnění. Tento dopis byste měli podepsat a vrátit registrátorům, aby bylo možné vydat duplikát akciového certifikátu (tato služba bude zpoplatněna).

Údaje o registrátorech jsou: Equiniti Limited, Aspect House, Spencer Road, Lancing, West Sussex, BN99 6DA. Telefon 0371 384 2186 (akcionáři ze zahraničí by měli volat +44 (0) 121 415 7047).

Nařízení o balených maloobchodních a pojišťovacích investičních produktech

Nařízení o balících retailových a pojišťovacích investičních produktech (PRIIPs), platné od 1. ledna 2018, se vztahuje na ty subjekty, které vyrábějí, poskytují poradenství nebo prodávají PRIIP.
SEGRO plc je interně spravovaný realitní investiční fond. Pokud jde o firemní akcie, cena akcií SEGRO plc nezávisí pouze na hodnotě našich aktiv, ale také na širších tržních podmínkách a naše náklady souvisejí spíše s provozováním podniku než se stanoveným poplatkem placeným externímu manažerovi.

Proto se nedomníváme, že se Nařízení PRIIPs vztahuje na SEGRO plc a že nejsme povinni vytvořit dokument klíčových informací (KID).

Další informace o nařízení PRIIPs naleznete na webových stránkách FCA: https://www.fca.org.uk/firms/priips-disclosure-key-information-documents

Dividendy se obvykle vyplácejí v květnu (konečná dividenda) a říjnu (prozatímní dividenda). Můžete si prohlédnout nedávnou dividendovou historii společnosti zde .

Ano, dividendy lze vyplácet přímo na váš účet (daňový poukaz bude i nadále zasílán na vaši registrovanou adresu). Formuláře dividendového mandátu jsou k dispozici od společnosti Equiniti Limited na adrese www.shareview.co.uk . Pokud jste se zaregistrovali pro Shareview Portfolio, můžete tyto informace aktualizovat online. Případně můžete svůj požadavek podat telefonicky na Equiniti Limited na čísle 0371 384 2186 (akcionáři ze zahraničí by měli volat +44 (0) 121 415 7047).

Měli byste kontaktovat společnost Equiniti Limited a domluvit se na výměně šeku. O náhradní šek lze požádat online prostřednictvím www.shareview.co.uk , telefonicky na čísle 0371 384 2186 (akcionáři ze zahraničí by měli volat na číslo +44 (0) 121 415 7047) nebo poštou. Další podrobnosti jsou uvedeny na www.shareview.co.uk v části „Nápověda“.

Pokud jste neobdrželi výplatu dividendy, může to být způsobeno tím, že údaje o adrese, které pro vás mají naši registrátoři, jsou nesprávné nebo jste zakoupili akcie po datu ex-dividendy a neměli jste nárok na dividendu.

Akcie společnosti lze koupit nebo prodat prostřednictvím jakéhokoli obchodníka s cennými papíry nebo služby obchodování s akciemi a poplatky se mohou lišit. Registrátor společnosti, Equiniti Limited, také nabízí následující obchodní služby:

Shareview Dealing Service
Tato služba umožňuje obchodování s akciemi online nebo po telefonu. Vezměte prosím na vědomí, že poplatky za obchodování budou účtovány v závislosti na minimálním poplatku. Rozpis účtovatelných poplatků lze nalézt online na www.shareview.co.uk , ale obvykle činí 1,5 % z hodnoty transakce s minimálním poplatkem 40–45 GBP.

Tato služba je dostupná od 8:00 do 16:30 od pondělí do pátku (kromě státních svátků) pro online i telefonní zařízení.

Máte-li zájem o online nástroj, navštivte www.shareview.co.uk , klikněte na odkaz „Deal with certificates“ umístěný na levé straně pod nadpisem „Share Dealing“.

Službu telefonického jednání lze využít na čísle 03456 037 037.

Poštovní obchod
Společnost Equiniti nabízí akcionářům s registrovanou adresou ve Spojeném království poštovní službu. Aby mohli akcionáři používat tuto službu, musí si stáhnout poštovní obchodní formulář z www.shareview.co.uk , který obsahuje často kladené otázky, podmínky a způsob používání služby. Klikněte na odkaz „Obchodujte akcie poštou“ pod nadpisem „Nápověda a průvodce“ na pravé straně.

Poplatek za prodej/nákup je 1,75 % z hodnoty transakce s minimálním poplatkem 55 GBP.

Měli byste vyplnit formulář pro převod daru a vrátit jej společnosti Equiniti Limited spolu s vaším podílovým certifikátem (certifikáty). Chcete-li získat formulář pro převod dárků, zavolejte na číslo 0371 384 2186 nebo navštivte www.shareview.co.uk.

Ano, pokud je jim 18 let a více. Právo obchodních společností nám brání v registraci akcií na jména nezletilých. Chcete-li převést akcie, budete muset vyplnit a Formulář pro převod akcií a vraťte původní podílové listy. Prosím navštivte www.shareview.co.uk nebo telefon Equiniti Limited na číslo 0371 384 2186 (akcionáři ze zahraničí by měli zavolat na číslo +44 (0) 121 415 7047) pro další podrobnosti.

Equiniti Limited bude vyžadovat ověřenou kopii úmrtního listu, zapečetěnou kancelářskou kopii povolení k zastupování, bude-li k dispozici, a akciový list. Jakmile bude Grant zaznamenán v záznamech registrátora, musí být vyplněn formulář pro převod akcií a vrácen registrátorům, kteří zařídí převod akcií na jméno příjemce.

Pokud povolení k zastupování nezískáte, mohou nejbližší příbuzní využít službu Malé statky.

Další informace o tomto procesu jsou k dispozici na www.shareview.co.uk nebo na telefonním čísle Equiniti's Breavement Helpline 0371 384 2186 (akcionáři ze zahraničí by měli volat +44 (0) 121 415 7047).

Pokud jste se již dříve zaregistrovali pro Shareview Portfolio, můžete své údaje aktualizovat online na www.shareview.co.uk . Pokud ještě nemáte Shareview Portfolio, budete muset Equiniti Limited oznámit jakékoli změny telefonicky nebo poštou. Důvodem je, že v rámci procesu registrace Shareview je na vaši aktuální registrovanou adresu zaslán aktivační dopis.

Chcete-li Equiniti Limited informovat o změně telefonicky, volejte 0371 384 2186 (zahraniční akcionáři volejte +44 (0) 121 415 7047). Změnu adresy lze přijmout pouze telefonicky u podílu menšího než 2 500 akcií.

Stáhněte si formulář pro změnu adresy z www.shareview.co.uk a informujte Equiniti Limited o změně poštou. Alternativně můžete odeslat písemnou žádost společnosti Equiniti Limited, Aspect House, Spencer Road, Lancing, BN99 6DA a zajistit, abyste uvedli své referenční číslo akcionáře, starou a novou adresu a celé jméno (jména) akcionářů.

Podílové podíly lze zkontrolovat registrací pro Shareview Portfolio u Equiniti Limited na www.shareview.co.uk . Odtud máte přístup ke svým podílům, včetně zůstatků, pohybů, orientačních cen akcií, informací o nedávných dividendách a ocenění portfolia.

O zůstatek podílu je možné požádat také telefonicky na linku pomoci pro akcionáře na čísle 0371 384 2186 (akcionáři ze zahraničí by měli volat +44 121 415 7047) nebo zasláním písemné žádosti společnosti Equiniti Limited, Aspect House, Spencer Road, Lancing, BN99 6DA.

Ano, můžete si vybrat, že budete svá akcionářská sdělení přijímat elektronicky, jakmile se zaregistrujete pro Shareview Portfolio u Equiniti Limited na adrese www.shareview.co.uk . Svůj zmocněnec můžete také odeslat elektronicky prostřednictvím svého online Shareview Portfolia.

Duplikáty lze získat od společnosti Equiniti Limited. Tato služba bude stát 15 GBP za první duplikát daňového potvrzení a poté 3 GBP za každý další certifikát.

Můžete kontaktovat společnost Equiniti a požádat o duplikáty e-mailem prostřednictvím www.shareview.co.uk , telefonem na linku pomoci pro akcionáře 0371 384 2186 (zahraniční akcionáři volejte +44 (0) 121 415 7047) nebo písemně na adresu Equiniti Limited, Aspect House , Spencer Road, Lancing, West Sussex, BN99 6DA.

Ano, Halifax poskytuje individuální spořicí účty (ISA) a podrobnosti jsou k dispozici na čísle 03457 225 525.

Dne 20. srpna 2007 byly kmenové akcie společnosti SEGRO plc v hodnotě 25 pencí konsolidovány na základě 12 za 13. Nominální hodnota kmenových akcií po konsolidaci byla 27 1/12 pence. Konsolidaci doprovázela speciální dividenda ve výši 53 pencí na akcii drženou před konsolidací.

Dne 7. dubna 2009 byla nominální hodnota kmenových 27 1/12 pencí akcií SEGRO plc změněna na 1 penci za kmenovou akcii. Tato změna byla implementována v souvislosti s vydáním práv, které akcionářům poskytlo právo získat 12 nových akcií za každou existující drženou akcii.

Dne 31. července 2009 byly v rámci otevřené nabídky a umístění kmenové akcie v hodnotě 1 pence konsolidovány na bázi 1 za 10 a po této konsolidaci je nominální hodnota kmenových akcií 10 pencí za akcii.

Equiniti Limited spolupracuje se společností ShareGift, která se specializuje na pomoc akcionářům darovat akcie široké škále charitativních organizací registrovaných ve Spojeném království. Chcete-li využít této služby, měli byste vyplnit formulář pro převod ShareGift, který je k dispozici na adrese www.shareview.co.uk a odeslat jej s původním certifikátem akcií společnosti Equiniti Limited, Aspect House, Spencer Road, Lancing, West Sussex, BN99 6DA.

Tato služba je zcela zdarma.

Dary akcií mohou přijímat i jiné charitativní organizace.

Prodej akcií akcionáři, kteří nejsou rezidenty Spojeného království

Od 6. dubna 2019 bude jakýkoli zisk z prodeje akcií SEGRO podléhat dani ve Spojeném království pro akcionáře, kteří nejsou rezidenty Spojeného království, pokud je SEGRO v době prodeje ve Spojeném království majetkem. To podléhá možným daňovým úlevám nebo výjimkám pro investory osvobozené od daně.

Pro účely pravidel je SEGRO majetkem Spojeného království, pokud se alespoň 75 % jeho aktiv nachází ve Spojeném království. K 30. červnu 2021 se přibližně 60 % aktiv společnosti SEGRO nachází ve Spojeném království, což znamená, že na tomto základě není SEGRO k 30. červnu 2021 ve Spojeném království majetkově bohaté. Akcionáři by však měli provést vlastní analýzu v době prodeje společnosti. určit, zda platí pravidla a zda je společnost SEGRO ve Spojeném království majetkově bohatá.

Pokud by SEGRO byla v době prodeje nemovitostmi ve Spojeném království a pokud byly akcie SEGRO zakoupeny před 5. dubnem 2019, jakýkoli zisk pro nerezidenty Spojeného království bude vypočítán odečtením hodnoty k 5. dubnu 2019 od čistého výnosu z prodeje s možnost zvolit si místo toho odečíst původní náklady (nemůže však vytvořit přípustnou ztrátu). Závěrečná cena akcií SEGRO plc dne 5. dubna 2019 byla 6,802 GBP za akcii.

Další informace lze nalézt na webových stránkách HM Revenue & Customs. Vezměte prosím na vědomí, že pro účely pravidel je společnost SEGRO plc jako Real Estate Investment Trust (REIT) považována za nástroj kolektivního investování (CIV).

Důležitá poznámka

Výše uvedené shrnutí daňových důsledků pro akcionáře ve Spojeném království s ohledem na pravidla daně z kapitálových zisků nerezidentů má poskytnout pouze obecný nástin tématu a je omezeno pouze na daňové důsledky pro Spojené království. Nemělo by být považováno za komplexní ani dostatečné pro rozhodování, ani by nemělo být používáno místo nezávislého profesionálního daňového poradenství. Společnost SEGRO plc nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku jakékoli činnosti, kterou provedla nebo neučinila jakákoli osoba používající tento materiál. Doporučujeme, aby se akcionáři poradili se svými vlastními odbornými poradci, aby potvrdili svou daňovou pozici s ohledem na pravidla daně z kapitálových zisků nerezidentů.

image

Informace o dividendách

Historie dividend, schéma dividend SCRIP a plán reinvestice dividend (DRIP)

Přečtěte si více
image

Valné hromady

Pro všechny relevantní dokumenty týkající se valných hromad

Přečtěte si více
image

Firemní akce

Podrobnosti o firemních akcích od roku 2016

Přečtěte si více
image

Rady o podvodech

V posledních letech si mnoho společností uvědomilo, že jejich akcionáři dostávají nevyžádané telefonáty nebo korespondenci týkající se investičních záležitostí

Přečtěte si více
image

REIT (realitní investiční trust)

SEGRO plc (tehdy nazývaná Slough Estates plc) přeměněna na status Real Estate Investment Trust (REIT) s účinností od 1. ledna 2007

Přečtěte si více
image

Kontakty na akcionáře

Pro všechny relevantní kontakty na akcionáře

Přečtěte si více

Tato stránka byla automaticky přeložena.